Издата акта у обједињеној процедури 2022. година

 1. ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА – 351-9-2022  – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 2. ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА – 351-11-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 3. ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА – 351-26-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 4. ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА – 351-27-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 5. ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА – 351-29-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 6. ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА – 351-30-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 7. ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА – 351-33-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 8. ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА – 351-34-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 9. ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА – 351-42-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 10. ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА – 351-59-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 11. Закључак о одбацивању – 353-4-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 12. Закључак о одбацивању – 353-164-2021 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 13. Закључак о одбацивању – 353-16-2021 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 14. Закључак о одбацивању – 353-25-2021 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 15. Закључак о одбацивању – 353-171-2021 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 16. Закључак о одбацивању – 353-172-2021 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 17. Локацијски услови – 353-177-2021 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 18. Локацијски услови -353-170-2021 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 19. Локацијски услови -353-175-2021 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 20. Локацијски услови -353-12-2021 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 21. Локацијски услови -353-14-2021 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 22. Локацијски услови -353-1-2021 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 23. Локацијски услови -353-184-2021 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 24. Локацијски услови -353-185-2021 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 25. Локацијски услови -353-186-2021 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 26. Локацијски услови -353-272-2021 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 27. ПОТВРДА – 351-8-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 28. РЕШЕЊЕ – 351-13-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 29. РЕШЕЊЕ- 351-1-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 30. РЕШЕЊЕ -351-2-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 31. РЕШЕЊЕ -351-45-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 32. РЕШЕЊЕ -351-46-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 33. РЕШЕЊЕ -351-77-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 34. РЕШЕЊЕ о одбацивању – 351-24-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 35. Закључак о одбацивању – 353-28-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 36. Закључак о одбацивању – 353-52-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 37. Закључак о одбацивању – 353-53-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 38. Закључак о одбацивању – 353-56-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 39. Закључак о одбацивању – 353-58-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 40. Закључак о одбацивању – 353-63-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 41. Локацијски услови – 353-21-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 42. Локацијски услови – 353-22-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 43. Локацијски услови – 353-35-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 44. Локацијски услови – 353-40-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 45. Локацијски услови – 353-29-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 46. Локацијски услови – 353-50-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 47. Грађевинска дозвола -351-135-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 48. Одговор на захтев за обрачун доприноса за уређење грађевинског земљишта__20220728084718 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 49. Грађевинска дозвола 351-101-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 50. Потврда о пријави радова 351-78-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 51. Потврда о пријави радова 351-79-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 52. Потврда о пријави радова 351-88-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 53. Потврда о пријави радова 351-89-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 54. Потврда о пријави радова 351-91-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 55. Потврда о пријави радова 351-96-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 56. Потврда о пријави радова 351-108-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 57. Потврда о пријави радова 351-109-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 58. Потврда о пријави радова 351-147-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 59. Потврда о пријави радова 351-146-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 60. Потврда о пријави радова 351-154-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 61. Потврда о пријави радова 351-159-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 62. Потврда о пријави радова 351-85-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 63. Потврда о пријави радова 351-113-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 64. Решење о одбaцивању захтева 35192-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 65. Решење о одбацивању 351-119-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 66. Решење о одбацивању 351-130-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 67. Решење о одбацивању 351-139-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 68. Решење о одбацивању 351-148-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 69. Решење о одбацивању 351-167-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 70. Решење о одобрењу извођења радова 351-86-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 71. Решење о одобрењу извођења радова 351-114-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 72. Решење о одобрењу извођења радова 351-127-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 73. Решење о одобрењу извођења радова 351-144-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 74. Решење о одобрењу извођења радова351-84-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 75. Решење о одобрењу извођења радова351-125-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 76. Употребна дозвола 351-131-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
 77. Употребна дозвола 351-162-2022 – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ

 

Изборник