Građevinske dozvole

Građevinske dozvole i rešenja po članu 145. Zakona o planiranju i izgradnji

GRAĐEVINSKE DOZVOLE/REŠENjA iz 2020.


Građevinska dozvola – 
DUŠAN JOVANOVIĆ
Građevinska dozvola – 
MILOMIR JOVIĆ
Građevinska dozvola – 
MILUTIN MARKOVIĆ
Građevinska dozvola – 
PUT U POLOŠNICI
Rešenje po članu 145 – 
TOMISLAV VUJANOVIĆ
Rešenje po članu 145 – PU „OLGA GRBIĆ“ (adaptacija faza 2)
Rešenje po članu 145 – OPŠTINA KOSJERIĆ (dogradnja poligona)
Rešenje po članu 145 – OPŠTINA KOSJERIĆ (aneks sportske hale)
Rešenje po članu 145 – DOM ZDRAVLjA
Građevinska dozvola – OPŠTINA KOSJERIĆ (privremeni prelaz)
Građevinska dozvola – DRAGAN MILIĆEVIĆ
Građevinska dozvola – OPŠTINA KOSJERIĆ (zelena pijaca)
Rešenje po članu 145 – PU „OLGA GRBIĆ“
Građevinska dozvola – ZORAN GLIGORIJEVIĆ
Građevinska dozvola – DARKO NIKOLIĆ
Građevinska dozvola
 – ANGELINA IVANOVIĆ
Građevinska dozvola – TITAN CEMENTARA KOSJERIĆ

GRAĐEVINSKE DOZVOLE/REŠENjA iz 2019.

Rešenje po članu 145 – EPS
Rešenje po članu 145 –
 BRAĆA LAZIĆ
Građevinska dozvola – 
EPS (kabl vod Subjel)
Rešenje po članu 145 – 
„SOFRONIJEVIĆ“ d.o.o.
Građevinska dozvola – 
VELIMIR TUPAJIĆ
Građevinska dozvola – 
MILAN TOMIĆ
Građevinska dozvola – 
VLADAN VITOROVIĆ
Građevinska dozvola – 
RADOJE BLAGOJEVIĆ
Građevinska dozvola – 
KRISTINA SAVIĆ
Građevinska dozvola – 
MILORAD NIKOLIĆ
Građevinska dozvola – 
IGOR VULOVIĆ
Građevinska dozvola – 
VLADAN VITOROVIĆ
Građevinska dozvola – 
VERA GLIGORIJEVIĆ
Građevinska dozvola – DEJAN I DARKO GRBIĆ
Građevinska dozvola – KOVILjKA JOKSIMOVIĆ
Građevinska dozvola – VODOVOD GALOVIĆI
Građevinska dozvola – „KEPO“ d.o.o.
Građevinska dozvola – MILORAD ARSENIJEVIĆ
Građevinska dozvola – VLADAN VITOROVIĆ
Građevinska dozvola – „MALINA PROIZVOD“ d.o.o.
Građevinska dozvola – SLAVIŠA NIKOLIĆ
Građevinska dozvola – FILIP JELIĆ

Izbornik