Opštinska izborna komisija

Predsednik komisije: Sandra Filipović
Zamenik predsednika komisije: Marija Todorović
Sekretar komisije: Danilo Pantić
Zamenik sekretara: Snežana Ranković Maksimović
Kontakt telefon: 031-781-460
E-pošta: iok. iok.kosjeric@gmail.com

Izbornik