Lokalna poreska administracija

Uplatni račun LPA možete preuzeti OVDE.

FIRMARINE

Odluku o komunalnim taksama možete preuzeti OVDE.
Izmenu i dopunu Odluke o lokalnim komunalnim taksama možete preuzeti OVDE.
Obrazac prijave komunalne takse na isticanje firme na poslovnom prostoru možete preuteti OVDE.

POREZ NA IMOVINU

Informaciju o porezima na imovinu možete preuzeti OVDE.
Spisak zona za utvrđivanje poreza na imovinu možete preuzeti OVDE.

-obrasci za pravna lica-

Obrazac PPI1 možete preuzeti OVDE.
Prilog 1 obrasca PPI1 možete preuzeti OVDE.
Podprilog obrasca PPI1 možete preuzeti OVDE.
Prilog 2 obrasca PPI1 možete preuzeti OVDE

-obrasci za fizička lica-

Obrazac PPI 2 možete preuzeti OVDE.


Zahtev za izdavanje poreskog uverenja možete preuzeti OVDE.

Informacije vezane za postupak osnivanja, promene i brisanja preduzetničkih radnji možete preuzeti OVDE.

Odluku o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu na teritoriji opštine Kosjerić možete preuzeti OVDE.

Odluku o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji opštine Kosjerić možete preuzeti OVDE.

Odluku o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji opštine Kosjerić možete preuzeti OVDE.

Odluku o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji opštine Kosjerić možete preuzeti OVDE.

Odluku o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji opštine Kosjerić možete preuzeti OVDE.

Odluku o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu na teritoriji opštine Kosjerić možete preuzeti OVDE.

ODLUKU O UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU ZA 2023. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ
možete preuzeti OVDE.

 

Izbornik