Lokalna poreska administracija

Uplatni račun LPA možete preuzeti OVDE.

FIRMARINE

Odluku o komunalnim taksama možete preuzeti OVDE.
Izmenu i dopunu Odluke o lokalnim komunalnim taksama možete preuzeti OVDE.
Obrazac prijave komunalne takse na isticanje firme na poslovnom prostoru možete preuteti OVDE.

POREZ NA IMOVINU

Informaciju o porezima na imovinu možete preuzeti OVDE.
Spisak zona za utvrđivanje poreza na imovinu možete preuzeti OVDE.

-obrasci za fizička lica-

Obrazac PPI 2 možete preuzeti OVDE.


Zahtev za izdavanje poreskog uverenja možete preuzeti OVDE.

ODLUKU O UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU ZA 2024. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ
možete preuzeti OVDE.

 

 

Izbornik