Pisarnica

PRIJEM PODNESAKA I RAD SA STRANKAMA

  • Prijem podnesaka (lično, putem pošte i elektronskim putem) Adresa za elektronsku poštu: pisarnica@kosjeric.rs
  • Donošenje projekata iz arhivskog depoa na uvid na zahtev stranke
  • Usmena obaveštenja o kretanju predmeta (za obaveštenja obraditi se načelniku opšte uprave ili licu koje načelnik ovlasti)
Izbornik