Kontakt

Olge Grbić 10, 31260 Kosjerić
+381(0) 31 78 14 60
+381(0) 31 78 14 41
kabinet@kosjeric.rs
PIB: 101090852
Matični broj: 07357826
KABINET PREDSEDNIKA OPŠTINE
Kabinet predsednika: kabinet@kosjeric.rs
Predsednik opštine: predsednik@kosjeric.rs
Zamenik predsednika opštine: zamenik.predsednika@kosjeric.rs
Šef kabineta: milena.petrovic@kosjeric.rs
SKUPŠTINA OPŠTINE
Predsednik skupštine: skupstina.predsednik@kosjeric.rs
Sekretar skupštine: 

 

ČLANOVI OPŠTINSKOG VEĆA
Član opštinskog veća zadužen za oblast budžet, finansije i socijalna pitanja: dejan.pavlovic@kosjeric.rs
Član opštinskog  veća zadužen za oblast zaštite životne sredine:  radovan.krsmanovic@kosjeric.rs
Član Opštinskog veća za oblast društvene delatnosti, kulture, sporta i omladine: vladespasic@gmail.com
Član Opštinskog veća za oblast poljoprivreda i ruralni razvoj: danaserdarevic1984@gmail.com
Član Opštinskog veća za oblast privreda, mala i srednja preduzeća: draganblagojevic53@gmail.com

OPŠTINSKI PRAVOBRANILAC

Opštinski pravobranilac: pravobranilac@kosjeric.rs


OPŠTINSKA UPRAVA

Načelnik Opštinske uprave: nacelnik.uprave@kosjeric.rs / nacelnik.uprave.kosjeric@gmail.com

ODELjENjE ZA POSLOVE ORGANA OPŠTINE, OPŠTU UPRAVU, ZAJEDNIČKE POSLOVE I DRUŠTVENE DELATNOSTI

Skupštinski posloviskupstina@kosjeric.rs
Matična služba:  maticna.sluzba@kosjeric.rs 
Opštinska pisarnica: pisarnica.kosjeric@gmail.com
Poslovi iz oblasti sportasportiomladina@kosjeric.rs
Dečiji dodatak: decijazastitakosjeric@gmail.com


ODELjENjE ZA PRIVREDU, LOKALNO EKONOMSKI RAZVOJ, FINANSIJE I BUDžET

Rukovodilac odeljenja: racunovodstvo@kosjeric.rs
Lokalna poreska administracija: poreska.sluzba@kosjeric.rs
Javne nabavke: nabavke@kosjeric.rs

Poslovi poljoprivrede i vodoprivrede: vesna.ler.kosjeric@gmail.co

Kontakt telefon: 031/783-582

Poslovi u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja: poljoprivredna.sluzba@kosjeric.rs


ODELjENjE ZA URBANIZAM, IZGRADNjU, INSPEKCIJSKE POSLOVE, KOMUNALNO-STAMBENE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Rukovodilac odeljenja: kosjeric.milomir@gmail.com
Komunalna inspekcija: kosjeric.milomir@gmail.com
Saobraćajna inspekcija: djordje.jovicic@kosjeric.rs
Građevinska inspekcija: veselin.cvijic@kosjeric.rs 
Ozakonjenje: sanja.rstic@kosjeric.rs
Prosvetna inspekcija, inspekcija za sport i turistička inspekcija:  prosvetni.inspektor@kosjeric.rs
Urbanista: ivana.likic@kosjeric.rs
Imovinsko pravni poslovi: snezara@kosjeric.rs
Upravni poslovi: draga.belic@kosjeric.rs
Ekološka inspekcija: milica.jovic@kosjeric.rs

Izbornik