E-matičar

Na ovoj stranici možete poručiti izvode iz matičnih knjiga, kao i Uverenje o državljanstvu. Važno je da znate da ovaj dokument mogu dobiti samo žitelji upisani u matične knjige opštine Kosjerić.

Važno:

Da bi bilo koji od navedenih dokumenata mogli da dobijete na adresu navedenu u ZAHTEVU, NEOPHODNO je da izvršite uplatu TAKSE za poručena dokumenta. Kada uplata bude evidentirana (izvod banke o uplati sredstava) isporuka dokumenta po Vašem zahtevu biće izvršena.

Uverenje o državljanstvu možete poručiti OVDE. 
Izvod iz matične knjige rođenih možete poručiti OVDE.
Izvod iz matične knjige venčanih možete poručiti OVDE
Izvod iz matične knjige umrlih možete poručiti OVDE

Takse za poručena dokumenta iznose:

 • Iznos 420,00 dinara za izvode iz Matične knjige rođenih, Matične knjige umrlih i Matične knjige venčanih.
 • Iznos 740,00 dinara za Uverenje o državljanstvu.

 -PODACI ZA UPLATU-

 • Svrha uplate: administrativna taksa
 • Korisnik: Budžet RS
 • Broj žiro računa: 840 – 742221843-57 
 • Poziv na broj: 97 51 – 048

Naknada za usluge i PTT troškovi: 

 • Iznos: 200,00 dinara
 • Svrha uplate: naknada za usluge
 • Korisnik: Budžet opštine Kosjerić
 • Broj žiro računa: 840 – 745151843 – 03
 • Poziv na broj: 97 51 – 048

Adresa:
Opština Kosjerić
Olge Grbić 10
31260 Kosjerić

Kontakt:
Telefon: 031/783-587, Faks: 031/781-441
E–pošta: maticna.sluzba@kosjeric.rs
Radno vreme: ponedeljak – petak od 7,30 do 15,30

Izbornik