IZDATA AKTA U OBJEDINjENOJ PROCEDURI 2023. GODINA

 1. Potvrda o prijavi radova 351-1-2023 – PREUZMITE OVDE
 2. Rešenje o odbacivanju zahteva 351-363-2022 – PREUZMITE OVDE
 3. Rešenje o odobrenju izvođenja radova 351-357-2022 – PREUZMITE OVDE
 4. Upotrebna dozvola 351-3-2023 – PREUZMITE OVDE
 5. Lokacijski uslovi 353 130 2022 – PREUZMITE OVDE
 6. Građevinska dozvola – 351-31-2023 – PREUZMITE OVDE
 7. Upotrebna dozvola – 351-32-2023 – PREUZMITE OVDE
 8. Građevinska dozvola – 351-33-2023 – PREUZMITE OVDE
 9. Lokacijski uslovi 353 128 2022 – PREUZMITE OVDE
 10. Lokacijski uslovi 353 126 2022 – PREUZMITE OVDE
 11. Lokacijski uslovi 353 9 2023 – PREUZMITE OVDE
 12. Potvrda o prijavi radova – 351-47-2023 – PREUZMITE OVDE
 13. Rešenje o odobrenju izvođenja radova 351-53-2023 – PREUZMITE OVDE
 14. Rešenje o odobrenju izvođenja radova -351-39-2023 – PREUZMITE OVDE
 15. Rešenje o odobrenju izvođenja radova -351-44-2023 – PREUZMITE OVDE
 16. Građevinska dozvola 351-45-2023 – PREUZMITE OVDE
 17. Građevinska dozvola 351-61-2023 – PREUZMITE OVDE
 18. Lokacijski uslovi 353 7 2023 – PREUZMITE OVDE
 19. Zaključak o odbacivanju 353 22 2023 – PREUZMITE OVDE
 20. Zaključak o odbacivanju 353 20 2023 – PREUZMITE OVDE
 21. Zaključak o odbacivanju 353 11 2023 – PREUZMITE OVDE
 22. Lokacijski uslovi 353 19 2023 – PREUZMITE OVDE
 23. Lokacijski uslovi 353 14 2023 – PREUZMITE OVDE
 24. Zaključak o odbacivanju 353 6 2023 – PREUZMITE OVDE
 25. Potvrda o prijavi radova – 351-78-2023 – PREUZMITE OVDE
 26. Građevinska dozvola -351-74-2023 – PREUZMITE OVDE
 27. Potvrda o prijavi radova 351-79-2023 – PREUZMITE OVDE
 28. Građevinska dozvola – 351-73-2023 – PREUZMITE OVDE
 29. Lokacijski uslovi 353 27 2023 – PREUZMITE OVDE
 30. Lokacijski uslovi 353 21 2023 – PREUZMITE OVDE
 31. Upotrebna dozvola – 351-77-2023 – PREUZMITE OVDE
 32. Upotrebna dozvola – 351-86-2023 – PREUZMITE OVDE
 33. Upotrebna dozvola -351-86-2023 – PREUZMITE OVDE
 34. Potvrda o prijavi radova -351-82-2023 – PREUZMITE OVDE
 35. Potvrda o prijavi radova – 351-84-2023 – PREUZMITE OVDE
 36. Rešenje o odbacivanju zahteva – 351-81-2023 – PREUZMITE OVDE
 37. Rešenje o odbacivanju zahteva 351-92-2023 – PREUZMITE OVDE
 38. Građevinska dozvola 351-83-2023 – PREUZMITE OVDE
 39. Rešenje o odobrenju izvođenja radova -351-93-2023 – PREUZMITE OVDE
 40. Zaključak o odbacivanju 353 30 2023 – PREUZMITE OVDE
 41. Zaključak o odbacivanju 353 10 2023 – PREUZMITE OVDE
 42. Zaključak o odbacivanju 353 3 2023 -351-93-2023 – PREUZMITE OVDE
 43. Lokacijski uslovi 353 3 2023 – PREUZMITE OVDE
 44. Građevinska dozvola – 351-99-2023 – PREUZMITE OVDE
 45. Građevinska dozvola – 351-91-2023 – PREUZMITE OVDE
 46. Zaključak o odbacivanju 353 37 2023 – PREUZMITE OVDE
 47. Lokacijski uslovi 353 41 2023 – PREUZMITE OVDE
 48. Lokacijski uslovi 353 39 2023 – PREUZMITE OVDE
 49. Građevinska dozvola -351-97-2023 – PREUZMITE OVDE
 50. Rešenje o odobrenju izvođenja radova – 351-98-2023 – PREUZMITE OVDE
 51. Građevinska dozvola – 351-95-2023 – PREUZMITE OVDE
 52. Zaključak o odbacivanju 353 38 2023 – PREUZMITE OVDE
 53. Zaključak o odbacivanju 353 43 2023 – PREUZMITE OVDE
 54. Zaključak o odbacivanju 353 50 2023 – PREUZMITE OVDE
 55. Zaključak o odbacivanju 353 51 2023 – PREUZMITE OVDE
 56. Zaključak o odbacivanju 353 52 2023 – PREUZMITE OVDE
 57. Zaključak o odbacivanju 353 56 2023 – PREUZMITE OVDE
 58. Zaključak o odbacivanju 353 58 2023 – PREUZMITE OVDE
 59. Lokacijski uslovi 353 53 2023 – PREUZMITE OVDE
 60. Lokacijski uslovi 353 61 2023 – PREUZMITE OVDE
 61. Upotrebna dozvola – 351-141-2023 – PREUZMITE OVDE
 62. Građevinska dozvola 351-118-2023 – PREUZMITE OVDE
 63. Građevinska dozvola 351-130-2023 – PREUZMITE OVDE
 64. Potvrda o prijavi radova 351-113-2023 – PREUZMITE OVDE
 65. Potvrda o prijavi radova 351-114-2023 – PREUZMITE OVDE
 66. Potvrda o prijavi radova 351-115-2023 – PREUZMITE OVDE
 67. Potvrda o prijavi radova 351-122-2023 – PREUZMITE OVDE
 68. Potvrda o prijavi radova 351-125-2023 – PREUZMITE OVDE
 69. Potvrda o prijavi radova 351-125-2023_1 – PREUZMITE OVDE
 70. Potvrda o prijavi radova 351-132-2023 – PREUZMITE OVDE
 71. Potvrda o prijavi radova 351-138-2023 – PREUZMITE OVDE
 72. Potvrda o prijavi radova 351-139-2023 – PREUZMITE OVDE
 73. Rešenje o ispravci 351-108-2023 – PREUZMITE OVDE
 74. Rešenje o odbacivanju zahteva 351-127-2023 – PREUZMITE OVDE
 75. Rešenje o odbacivanju – 351-140-2023 – PREUZMITE OVDE
 76. Rešenje o odbacivanju 351-143-2023 – PREUZMITE OVDE
 77. Građevinska dozvola 351-107-2023 – PREUZMITE OVDE
 78. Građevinska dozvola 351-108-2023 – PREUZMITE OVDE
 79. Građevinska dozvola 351-110-2023 – PREUZMITE OVDE
 80. Građevinska dozvola – 351-155-2023 – PREUZMITE OVDE
 81. Građevinska dozvola – 351-147-2023 – PREUZMITE OVDE
 82. Građevinska dozvola_20230814074531 – PREUZMITE OVDE
 83. Zaključak o odbacivanju 353 64 2023 – PREUZMITE OVDE
 84. Zaključak o odbacivanju 353 66 2023 – PREUZMITE OVDE
 85. Zaključak o odbacivanju 353 67 2023 – PREUZMITE OVDE
 86. Lokacijski uslovi 353 54 2023 – PREUZMITE OVDE
 87. Lokacijski uslovi 353 60 2023 – PREUZMITE OVDE
 88. Rešenje o odobrenju izvođenja radova – 351-168-2023 – PREUZMITE OVDE
 89. Lokacijski uslovi 353 62 2023- PREUZMITE OVDE
 90. Zaključak o odbacivanju 353 68 2023- PREUZMITE OVDE
 91. Lokacijski uslovi 353 74 2023- PREUZMITE OVDE
 92. Potvrda o prijavi radova – 351-186-2023- PREUZMITE OVDE
 93. Potvrda o prijavi radova 351-169-2023- PREUZMITE OVDE
 94. Potvrda o prijavi radova 351-170-2023- PREUZMITE OVDE
 95. Rešenje o odbacivanju 351-176-2023- PREUZMITE OVDE
 96. Rešenje o odbacivanju_20230904115903- PREUZMITE OVDE
 97. Potvrda o prijavi radova 351-185-2023- PREUZMITE OVDE
 98. Rešenje o odobrenju izvođenja radova 351-188-2023- PREUZMITE OVDE
 99. Lokacijski uslovi 353 79 2023- PREUZMITE OVDE
 100. Građevinska dozvola – 351-193-2023 – PREUZMITE OVDE
 101. Građevinska dozvola -351-194-2023- PREUZMITE OVDE
 102. Rešenje o odbacivanju – 351-192-2023- PREUZMITE OVDE
 103. Lokacijski uslovi _ 353-88-2023- PREUZMITE OVDE
 104. Rešenje o odobrenju izvođenja radova – 351-246-2023- PREUZMITE OVDE
 105. Upotrebna dozvola – 351-226-2023- PREUZMITE OVDE
 106. Upotrebna dozvola – 351-249-2023- PREUZMITE OVDE
 107. Rešenje o odobrenju izvođenja radova – 351-24-2023- PREUZMITE OVDE
 108. Lokacijski uslovi 353 89 2023- PREUZMITE OVDE
 109. Lokacijski uslovi 353 92 2023- PREUZMITE OVDE
 110. Zaključak o odbacivanju 353 90 2023- PREUZMITE OVDE
 111. Građevinska dozvola – 351-280-2023- PREUZMITE OVDE
 112. Zaključak o odbacivanju 353 96 2023- PREUZMITE OVDE
 113. Građevinska dozvola – 351-28-2023- PREUZMITE OVDE
 114. Lokacijski uslovi _ 353-100-2023- PREUZMITE OVDE
 115. Rešenje o odobrenju izvođenja radova -351-3-2024 – PREUZMITE OVDE
 116. Građevinska dozvola – 351-310-2023 – PREUZMITE OVDE
 117. Lokacijski uslovi _ 353-99-2023 – PREUZMITE OVDE
 118. Rešenje o odbacivanju – 351-305-2023 – PREUZMITE OVDE
Izbornik