Izbori 2017

Konačni rezultati izbora za odbornike Skupštine opštine Kosjerić
održanih 23. aprila 2017. godine

REPUBLIKA SRBIJA
Opština Kosjerić
Izborna komisija opštine Kosjerić


Z A P I S N I K

Sa 21. sednice Opštinske izborne komisije u Kosjeriću, održane u Kosjeriću, dana 24. aprila 2017. godine sa početkom  14,00 časova.

U skladu sa članom 39, 40, 41 i 50 Zakona o lokalnim izborima za izbor odbornika Skupštine opštine Kosjerić, održanim 23. aprila 2017. godine, izborna komisija utvrdila je sledeće:

 • na izborima za odbornike Skupštine opštine Kosjerić upisano je ukupno 9.778 birača;
 • na svim biračkim mestima, ukupno 29, primljeno je 9.777 glasačkih listića;
 • broj birača koji je glasao na biračkim mestima je 6.553 ili 67,02 %;
 • ukupan broj nevažećih listića je 95, važećih listića 6.458, što znači da je ukupan broj upotrebljenih listića 6.553.

Utvrđeni konačni rezultati po predatim listama su sledeći:

 Redni 
broj
Naziv liste  Broj
glasača 
 Procenat
glasača 
1. ALEKSANDAR VUČIĆ – BRŽE, JAČE, BOLjE 2.116 32,29 %
2. SRPSKA RADIKALNA STRANKA dr VOJISLAV ŠEŠELj 79 1,21 %
3. DEMOKRATSKA STRANKA, SRPSKI POKRET OBNOVE,
LIBERALNO DEMOKRATSKA PARTIJA – DOK NE BUDE KASNO
1.122 17,12 %
4. POKRET SOCIJALISTA ALEKSANDAR VULIN 457 6,97 %
5. DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE – MILOŠ JOVANOVIĆ 633 9,66 %
6. ZA ZDRAVU SRBIJU – MILAN STAMATOVIĆ – KOSJERIĆ 765 11,67 %
7. NOVA SRBIJA – VELIMIR ILIĆ 508 7,75 %
8. SRPSKA NARODNA PARTIJA – NENAD POPOVIĆ 509 7,77 %
9 DVERI 269 4,1 %

Na osnovu postignutih izbornih rezultata, Opštinska izborna komisija u Kosjeriću, utvrdila je shodno članu 39, 40 i 41 Zakona o lokalnim izborima, raspodelu mandata za odbornike Skupštine opštine Kosjerić:

Naziv liste  Broj mandata 
ALEKSANDAR VUČIĆ – BRŽE, JAČE, BOLjE 10
DEMOKRATSKA STRANKA, SRPSKI POKRET OBNOVE,
LIBERALNO DEMOKRATSKA PARTIJA – DOK NE BUDE KASNO
5
POKRET SOCIJALISTA ALEKSANDAR VULIN 2
DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE – MILOŠ JOVANOVIĆ 3
ZA ZDRAVU SRBIJU – MILAN STAMATOVIĆ – KOSJERIĆ 3
NOVA SRBIJA – VELIMIR ILIĆ 2
SRPSKA NARODNA PARTIJA – NENAD POPOVIĆ 2

Utvrđeno je da od devet (9) izbornih lista, dve nisu prešle cenzus: SRPSKA RADIKALNA STRANKA dr VOJISLAV ŠEŠELj i DVERI.

Izborna komisija će najkasnije u roku od 10 dana od objavljivanja ukupnih rezultata sve dobijene mandate sa izborne liste dodeliti kandidatima po redosledu na izbornoj listi počev od prvog kandidata sa liste.

Sednica je završena u 15,30 čsaova.

Ovaj zapisnik objaviti u Službenom listu opštine Kosjerić i drugim sredstvima javnog informisanja.

Broj: 013-39/2017
U Kosjeriću, 24. aprila 2017. godine
OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA U KOSJERIĆU

PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE,
Boško Kostić

Liste kandidata za odbornike Skupštine opštine Kosjerić

1. ALEKSANDAR VUČIĆ – BRŽE, JAČE, BOLjE

 1. Milijan Stojanić, akademik gastronomije
 2. Marko Marković, privatni preduzetnik
 3. Tatjana Koković, dipl. inž. stočarstva
 4. Živan Đorđević, doktor stomatologije
 5. Žarko Đokić, dipl.ekonomista
 6. Gordana Josipović, dipl. ekonomista
 7. Zoran Urošević, dipl. ekonomista
 8. Dragan Tripković, ekonomski tehničar
 9. Slavica Petrović, dipl. ekonomista
 10. Miloje Radovanović, penzioner
 11. Dragomir Milivojević, građevinski tehničar
 12. Zorica Tadić, viša medicinska sestra
 13. Andrija Cvetković, automehaničar
 14. Dejan Pavlović, dipl. ekonomista
 15. Vera Đorđević, doktor stomatologije
 16. Srboljub Radovanović, poljoprivrednik
 17. Radojko Marjanović, saobraćajno-transportni tehničar
 18. Milica Jovović, spec. struk. inž. menadžmenta
 19. Svetozar Krstović, VK električar
 20. Dragiša Ćebić, pravnik
 21. Ljiljana Matović, viši dijetetičar nutricionista
 22. Rade Pavlović, penzioner
 23. Vidosav Stojanić, penzioner
 24. Milka Višnjić, penzioner
 25. Radojica Filipović, saobraćajni tehničar
 26. Goran Vukosavljević, ekonomski tehničar
 27. Jelica Lečić, dipl. defektolog logoped

2. SRPSKA RADIKALNA STRANKA dr. VOJISLAV ŠEŠELj

 1. Ranko Jovanović, kamenorezac
 2. Dragoslav Rakić, sss zidar
 3. Vera Mitrović, trgovac u penziji
 4. Ljubodrag Todorović, mašinski tehničar
 5. Milutin Tulimirović, poljoprivredni tehničar
 6. Vera Radovanović, domaćica
 7. Dragan Radojević, poljoprivrednik
 8. Mijan Rakić, građ. tehničar
 9. Dragana Lazarević, domaćica
 10. Radul Joksimović, zemljoradnik
 11. Danijela Polić, domaćica
 12. Mileta Dejanović, sss mesar
 13. Milenko Nikolić, poljoprivrednik
 14. Slavka Jovanović, domaćica
 15. Dragan Ostojić, zemljoradnik
 16. Radoje Lazarević, penzioner
 17. Milka Cvijić, domaćica
 18. Milan Đorćević, zemljoradnik

3. DEMOKRATSKA STRANKA, SRPSKI POKRET OBNOVE, LIBERALNO DEMOKRATSKA PARTIJA – DOK NE BUDE KASNO

 1. Slobodan Vukosavljević, dipl. ekonomista
 2. Aleksandar Gligorijević, preduzetnik
 3. Snežana Božović, pravnik
 4. Bogdan Joksimović, privatni preduzetnik
 5. Ljubica Knežević, doktor medicine
 6. Vlade Joksimović, radnik
 7. Zoran Pantelić, mašinbravar
 8. Milanka Blagojević, preduzetnik
 9. Ranisav Maksimović, radnik
 10. Aco Pavlović, preduzetnik
 11. Veselin Gavrilović, mašinbravar
 12. Nada Đorđević, prof. razredne nastave
 13. Milan Petronijević, poljoprivrednik
 14. Zoran Mitrović, radnik
 15. Danijela Radovanović, master ekonomista
 16. Stojan Marić, poljoprivrednik
 17. Milena Jovanović, dipl. ekonomista
 18. Milivoje Todorović, poljoprivrednik
 19. Dragovan Jovanović, poljoprivrednik
 20. Vladimir Munjić, poljoprivredni tehničar
 21. Jelena Perišić, dipl. industriski menadžer
 22. Nikola Nikolić mašinski tehničar
 23. Dragi Jovanović, tehničar za fizičku hemiju
 24. Slađana Josipović, inž. građevinarstva
 25. Milica Marić, domaćica
 26. Ljubiša Radosavljević, automehaničar
 27. Aleksa Pavlović, student

4. POKRET SOCIJALISTA OPŠTINSKI ODBOR KOSJERIĆ

 1. Vidan Đorđević, elektro inženjer
 2. Ivan Spasojević, dipl. ekonomista
 3. Milkica Đukić, radnik
 4. Radojko Gavrilović, poljoprivrednik
 5. Bratimir Dolaš, radnik
 6. Danka Vasiljević, student
 7. Dragan Živković, radnik
 8. Dragan Vujić, dipl. defektolog
 9. Sonja Vujić, radnik
 10. Milivoje Ilić, poljoprivrednik
 11. Dragovan Rstić, privatni preduzetnik
 12. Jelena Arsenijević, student
 13. Čedomir Pjević penzioner
 14. Jeremija Veselinović, poljoprivrednik
 15. Slađana Grujović, prehrambeni tehničar
 16. Miloš Pejić, dipl. ekonomista
 17. Željko Ilić, šumarski tehničar
 18. Katarina Lučić, student
 19. Milan Đokić, radnik
 20. Rade Vitezović, radnik
 21. Radisava Nikolić, radnik
 22. Dragan Marković, ekonomski tehničar
 23. Milan Gligorijević, automehaničar
 24. Radmila Jovanović, penzioner
 25. Velimir Vasiljević, penzioner
 26. Radoje Maksimović, radnik
 27. Vera Cvetković, radnik

5. DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE – MILOŠ JOVANOVIĆ

 1. Ivan Likić, spec. inž. telekomunikacija
 2. Zoran Antonijević, državni službenik
 3. Ivana Munjić, prof. književnosti
 4. Milan Ralić, privatni preduzetnik
 5. Aleksandar Grujičić, frizer
 6. Dragana Marković, frizer
 7. Borisav Marković, radnik
 8. Vladimir Đokić, prof. istorije
 9. Snežana Arsenijević, domaćica
 10. Milan Jovanović, ugostitelj
 11. Miroslav Petrović, mašinski tehničar
 12. Slavica Radosavljević, radnik
 13. Milija Jovanović, poljoprivrednik
 14. Svetolik Mijailović, radnik
 15. Danka Nedić, domaćica
 16. Slavko Matić, poljoprivrednik
 17. Draško Lomić, poljoprivrednik
 18. Biljana Petrić, trgovac
 19. Saša Radivojević, elektrotehničar
 20. Željko Likić, vozač
 21. Vesna Pejović, medicinska sestra
 22. Goran Grujović, saobraćajni tehničar
 23. Dragomir Dejanović, ugostitelj
 24. Ljiljana Vukosavljević, radnik
 25. Željko Dimitrijević, mašinski tehničar
 26. Radovan Milovanović, autoprevoznik
 27. Zorica Zarić, domaćica

6. ZA ZDRAVU SRBIJU – MILAN STAMATOVIĆ – KOSJERIĆ

 1. Željko Prodanović, dipl. inž. elektrotehnike
 2. Milka Joksimović, prof. razredne nastave
 3. Aleksandar Ralić, elektrotehničar
 4. Miladin Kovačević, elektrotehničar
 5. Slavica Vasović, prof. razredne nastave
 6. Radosav Paunović, dipl. ekonomista
 7. Hadži Milija Joksimović, muzičar
 8. Radmilo Savić, penzioner
 9. Milka Joksimović, ekonomsi tehničar
 10. Miroslav Zekanović, trgovac
 11. Đorđe Jezdović, saobraćajni tehničar
 12. Ljiljana Đukić, ekonomski tehničar
 13. Nemanja Gajić, strudent
 14. Novak Radovanović, elektroinženjer
 15. Vera Sredić, prof. razredne nastave
 16. Vidan Pantić, automehaničar
 17. Slobodan Lukić, automehaničar
 18. Milanka Živković, domaćica
 19. Radovan Marinković, mašinbravar
 20. Radiša Višnjić, poljoprivrednik
 21. Zorica Jaćimović, ekonomsi tehničar
 22. Marko Blagojević, poljoprivrednik
 23. Saša Srnić, poljoprivrednik
 24. Milanka Tripković, penzioner
 25. Nebojša Marjanović, radnik
 26. Verica Mićić, radnik
 27. Dragan Prodanović, radnik

 7. NOVA SRBIJE – VELIMIR ILIĆ

 1. Milivoje Trifunović, radnik
 2. Mikailo Petrović, poljoprivrednik
 3. Mirjana Mitrović, trgovac
 4. Milorad Nikolić, preduzetnik
 5. Radoljub Prodanović, radnik
 6. dr. Gordana Đurović, doktor medicine
 7. Goran Nikitović, mašinski tehničar
 8. Zoran Marković, radnik
 9. Anđelija Laković, radnik
 10. Dragoš Maksić, penzioner
 11. Rajko Lukić, dipl. inž. industrijskog menadžmenta
 12. Teodora Jonić, student
 13. Nemanja Vitezović, radnik
 14. Milijan Jakovljević, penzioner
 15. Zorica Stefanović, medicinska sestra
 16. Jovan Filipović, elektrotehničar
 17. Predrag Sekulić, radnik
 18. Dragica Petronijević, obućar
 19. Dušan Lukić, poljoprivrednik
 20. Dragojle Ješić, radnik
 21. Mira Rogić, trgovac
 22. Ljubiša Mitrović, hemijski tehničar
 23. Zoran Milić, dipl. inž. građ.
 24. Dragica Kostić, ekonomski tehničar
 25. Srbobran Pantić, radnik
 26. Zoran Radovanović, metalostrugar
 27. Ljiljana Sekulić, radnik

8. SRPSKA NARODNA PARTIJA – NENAD POPOVIĆ

 1. Svetozar Krsmanović, instruktor saobraćaja
 2. Radoš Paunović, metalostrugar
 3. Vera Petrović, saobraćajni tehničar
 4. Stojan Lazić, ekonomista
 5. Nikola Savić, automehaničar
 6. Nađa Ostojić, radnik
 7. Dobrivoje Prodanović, poljoprivredni tehničar
 8. Gojko Lazić, veterinarski tehničar
 9. Marija Veselinović, domaćica
 10. Vasilije Jevtović, poljoprivrednik
 11. Boško Filipović, poljoprivrednik
 12. Slavica Ilić, domaćica
 13. Slaviša Đurić, automehaničar
 14. Slobodan Novaković, pevač
 15. Nataša Krsmanović, ekonomista
 16. Milojko Karaklić, trgovac
 17. Aleksandar Arnautović, trgovac
 18. Ružica Vuković, konercijalni tehničar

 9. DVERI

 1. Radmila Božović, učiteljica
 2. Nedeljko Stojanović, elektrotehničar automatičar
 3. Slobodan Bogićević, trgovac
 4. Ivana Božović, student
 5. Zoran Ostijić, električar
 6. Milijan Ršumović, sportista
 7. Miljana Bogićević Nikitović, grafički dizajner
 8. Nenad Obradović, građevinac
 9. Ivica Gospavić, poljoprivrednik
 10. Ana Nikolić, medicinska sestra
 11. Vladimir Tankosić, vozač
 12. Milan Trifunović, servisni inženjer
 13. Danijela Petronijević, frizer
 14. Bojan Prodanović, pčelar
 15. Miloš Ostojić, CNC operater
 16. Jelena Božović, student
 17. Predrag Sekulić, moler
 18. Aleksandar Pantić, kuvar
 19. Jovana Pavlović, ugostiteljski radnik
 20. Vojo Božović, poljoprivrednik
 21. Predrag Macanović, poljoprivrednik
 22. Grozdana Filipović, ugostiteljski radnik
 23. Obrad Stojanović, autoprevoznik
 24. Željko Jovanović, poljoprivrednik
 25. Jasmina Bogićević, ugostiteljski radnik
 26. Ljiljana Ostojić, trgovac

Obaveštenje o upisu u birački spisak (lokalni izbori)

Povodom Odluke o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine opštine Kosjerić („Službeni glasnik RS“, br. 14/2017),Odluke predsednika Narodne skupštine o raspisivanju lokalnih izbora, član 14, 15 i 21 Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS“, br. 104/2009 i 99/2011) i upustva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, Opštinska uprava Opštine Kosjerić

OBAVEŠTAVA BIRAČE

Obaveštavaju se građani opštine Kosjerić, a povodom raspisanih izbora zakazanih za 23.04.2017. godine, mogu izvršiti uvid u birački spisak i tražiti upis, brisanje ili izmenu podataka u biračkom spisku do njegovog zaključenja 07.04.2017. godine do 24,00 časa.

Zahtevi za upis, brisanje ili izmenu podnose se matičnoj službi Opštinske uprave opštine Kosjerić, ul. Olge Grbić br. 10, kancelarija br. 4 (prizemlje) radnim danima a vikendom na broj telefona: 060-82-56-230 i 060-82-56-291 kao i proveru preko sajta Ministarstva tako što se u prazno polje unese svoj JMBG i zadati kod sa slike na sajtu.

Pravo da od proglašenja izborne liste, uvid i podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku ima i podnosilac te liste ili lice koje on ovlasti i to na isti način i po istom postupku po kome to pravo imaju i građani, uz prilaganje zakonom propisanih dokaza za vršenje promena, član 21 Zakona o jedinstvenom biračkom spisku i tačka 9. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku.

Posebno se pozivaju maloletna lica koja stiču biračko pravo najkasnije na dan izbora, da mogu izvršiti uvid u deo biračkog spiska, u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak i tražiti upis, brisanje ili izmenu neke činjenice uz prilaganje potrebnih dokaza.

Obaveštavaju se građani da rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku donosi Opštinska uprava do zaključenja biračkog spiska odnosno do 07.04.2017. godine do 24,00 časa, a od zaključenja biračkog spiska, pa sve do 72 časa pre dana izbora tj. 19.04.2017. godine Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

Sva potrebna obaveštenja u vezi ažuriranja Jedinstvenog biračkog spiska mogu se dobiti na telefon: 031/783-587 ili na 060/82-56-230 (Pavlović Milika) i 060/82-56- 291 (Pantelić Marija).

OPŠTINSKA UPRAVA

Obaveštenje radnog tela za sprovođenje izbora

OBAVEŠTENjE RADNOG TELA ZA SPROVOĆENjE IZBORA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE ZAKAZANIX ZA 02. APRILA 2017. GODINE

Obaveštavaju se građani opštine Kosjerić, da povodom izbora za predsediika Republike, koji se održavaju 02. aprila 2017. godine, a saglasno Objašnjenju za primenu člana 16. stav 4. Pravila o radu biračkih odbora za sprovođenje izbora, Republičke izborne komisije br.013-191/17 od 16. marta 2017. godine, da građani koji imaju biračko pravo mogu glasati sa važećom ličnom kartom, važećom putnom ispravom – pasošem, važećom vozačkom dozvolom i sa ličnom kartom sa isteklim rokom važennja uz potvrdu SUP-a o podnetom zahtevu za izdavanje nove lične karte.

Izbornik