IZDATA AKTA U OBJEDINjENOJ PROCEDURI 2024. GODINA

  1. Rešenje o odbacivanju – 351-5-2024 – PREUZMITE OVDE
  2. Rešenje o odbacivanju -351-6-2024 – PREUZMITE OVDE
  3. Rešenje o odbacivanju – 351-4-2024 – PREUZMITE OVDE
  4. Rešenje o odobrenju izvođenja radova -351-3-2024 – PREUZMITE OVDE
  5. Lokacijski uslovi _ 353-100-2023 – PREUZMITE OVDE
  6. Građevinska dozvola – 351-11-2024 – PREUZMITE OVDE
  7. Zaključak o odbacivanju 353 101 2023 – PREUZMITE OVDE
  8. Građevinska dozvola -351-15-2024 – PREUZMITE OVDE
  9. Građevinska dozvola – 351-14-2024 – PREUZMITE OVDE
  10. Građevinska dozvola – 351-19-2024 – PREUZMITE OVDE
Izbornik