IZDATA AKTA U OBJEDINjENOJ PROCEDURI 2024. GODINA

 1. Rešenje o odbacivanju – 351-5-2024 – PREUZMITE OVDE
 2. Rešenje o odbacivanju -351-6-2024 – PREUZMITE OVDE
 3. Rešenje o odbacivanju – 351-4-2024 – PREUZMITE OVDE
 4. Rešenje o odobrenju izvođenja radova -351-3-2024 – PREUZMITE OVDE
 5. Lokacijski uslovi _ 353-100-2023 – PREUZMITE OVDE
 6. Građevinska dozvola – 351-11-2024 – PREUZMITE OVDE
 7. Zaključak o odbacivanju 353 101 2023 – PREUZMITE OVDE
 8. Građevinska dozvola -351-15-2024 – PREUZMITE OVDE
 9. Građevinska dozvola – 351-14-2024 – PREUZMITE OVDE
 10. Građevinska dozvola – 351-19-2024 – PREUZMITE OVDE
 11. Potvrda o prijavi radova -351-20-2024 – PREUZMITE OVDE
 12. Lokacijski uslovi 353-5-2024 – PREUZMITE OVDE
Izbornik