Opštinska uprava

Organizacija Opštinske uprave

NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE

Gordana Gvozdenović

ODELjENjE ZA URBANIZAM, IZGRADNjU, INSPEKCIJSKE POSLOVE, KOMUNALNO-STAMBENE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

RUKOVODILAC ODELjENjA: Milomir Jovanović

Komunalna inspekcija: Milomir Jovanović
Saobraćajna inspekcija: Milinko Krstić
Prosvetna inspekcija: Vesna Mandić
Inspekcija za sport: Vesna Mandić
Građevinska inspekcija: Milinko Krstić
Ekološka inspekcija: Milica Jović

ODELjENjE ZA PRIVREDU, LOKALNO EKONOMSKI RAZVOJ, FINANSIJE I BUDžET

 

RUKOVODILAC ODELjENjA:

– Odsek za lokalnu poresku administraciju –

Šef odseka: Slobodan Perišić

ODELjENjE ZA POSLOVE ORGANA OPŠTINE, OPŠTU UPRAVU, ZAJEDNIČKE POSLOVE I DRUŠTVENE DELATNOSTI

RUKOVODILAC ODELjENjA:

Matičar: Marija Pantelić
Birački spisak: Milika Pavlović

Izbornik