Preduzeća i ustanove

KJP „ELAN“

Direktor: SLAVOLjUB VUJADINOVIĆ, dipl. ekonomista

Adresa: Nikole Tesle br. 1, 31260 Kosjerić
Telefoni: 031/781-058
Telefaks: 031/781-058
Internet prezentacija: www.elankosjeric.rs
Elektronska pošta: elan@nst.co.rs

JKP „GRADSKA TOPLANA“

Direktor: DANILO JOVIĆ, spec. struk. inž. saobraćaja

Adresa: Olge Grbić br. 5/2, 31260 Kosjerić
Telefoni: 031/ 781-288
Telefaks: 031/783-561
Internet prezentacija: www.toplana-kosjeric.rs
Elektronska pošta: toplana.kosjeric@mts.rs 

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Direktor: Zorica Marinković, dipl. ekonomista

Adresa: Radiše Petronijevića br. 4, 31260 Kosjerić
Telefon: 031/782-541
Radno vreme: 07,30 – 15,00
Elektronska pošta: kosjeric.csr@minrzs.gov.rs

Nacionalna služba za zapošljavanje

Adresa: Radiše Petronijevića 3,
31260 Kosjerić
Kontakt telefon br: 031/781 – 391
Veb sajt: www.nsz.gov.rs 

Vatrogasna stanica Kosjerić

Adresa: Adresa: Radiše Petronijevića 3,
31260 Kosjerić
Kontakt telefon br. 031/781 – 223

Osnovni sud u Požegi – Sudska jedinica u Kosjeriću

Adresa: Olge Grbić 10
31260 Kosjerić
Kontakt tel: 031/783 – 296

CRVENI KRST

Zastupnik: SVETLANA MITROVIĆ

Adresa: Olge Grbić br. 5, 31260 Kosjerić
Telefon: 031/781-453
Radno vreme: 07,30 – 15,00
Elektronska pošta: kosjeric@redcross.org.rs

NARODNA BIBLIOTEKA „SRETEN MARIĆ“

Direktor: SLAVIŠA PERIŠIĆ, dipl. ekonomista

Adresa: Olge Grbić br. 5, 31260 Kosjerić
Telefon: 031/781-624
Radno vreme Uprave: 07,30 – 15,30
Radno vreme biblioteke: 07,00 – 18,00
Elektronska pošta: bibliotekakosjeric@gmail.com

TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE KOSJERIĆ

Direktor: RADOSAV PAUNOVIĆ, dipl. ekonomista

Adresa: Karađorđeva br. 66, 31260 Kosjerić
Telefoni: 031/782-155; 031/783-583
Radno vreme: 07,30 – 15,30
Elektronska pošta: office@odmorukosjericu.rs

ZDRAVSTVENI CENTAR UŽICE
DOM ZDRAVLjA „DR DIMITRIJE PITOVIĆ“ KOSJERIĆ

v.d. direktor: dr ILIJA VUKADINOVIĆ

Adresa: Stanoja Pavlovića br. 2, 31260 Kosjerić
Elektronska pošta: dzkosjeric@open.telekom.rs 
Telefon (centrala): 031/781-253
Telefaks: 031/781-253
Ostali telefoni:
Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih: 031/781-883 i 031/784-074
Služba za zdravstvenu zaštitu žena i patronaža: 031/781-685
Služba za zdravstvenu zaštitu dece: 031/782-421
Hitna služba: 194, 031/781-224
Medicina rada, internistička ambulanta i rendgen: 031/781-361
Laboratorija: 031/784-076
Pravna i ekonomska služba i stomatologija: 031/781-253
Ambulanta Varda: 031/888-030

Izbornik