Izdata akta u objedinjenoj proceduri 2022. godina

 1. GRAĐEVINSKA DOZVOLA – 351-9-2022  – PREUZMITE OVDE
 2. GRAĐEVINSKA DOZVOLA – 351-11-2022 – PREUZMITE OVDE
 3. GRAĐEVINSKA DOZVOLA – 351-26-2022 – PREUZMITE OVDE
 4. GRAĐEVINSKA DOZVOLA – 351-27-2022 – PREUZMITE OVDE
 5. GRAĐEVINSKA DOZVOLA – 351-29-2022 – PREUZMITE OVDE
 6. GRAĐEVINSKA DOZVOLA – 351-30-2022 – PREUZMITE OVDE
 7. GRAĐEVINSKA DOZVOLA – 351-33-2022 – PREUZMITE OVDE
 8. GRAĐEVINSKA DOZVOLA – 351-34-2022 – PREUZMITE OVDE
 9. GRAĐEVINSKA DOZVOLA – 351-42-2022 – PREUZMITE OVDE
 10. GRAĐEVINSKA DOZVOLA – 351-59-2022 – PREUZMITE OVDE
 11. Zaključak o odbacivanju – 353-4-2022 – PREUZMITE OVDE
 12. Zaključak o odbacivanju – 353-164-2021 – PREUZMITE OVDE
 13. Zaključak o odbacivanju – 353-16-2021 – PREUZMITE OVDE
 14. Zaključak o odbacivanju – 353-25-2021 – PREUZMITE OVDE
 15. Zaključak o odbacivanju – 353-171-2021 – PREUZMITE OVDE
 16. Zaključak o odbacivanju – 353-172-2021 – PREUZMITE OVDE
 17. Lokacijski uslovi – 353-177-2021 – PREUZMITE OVDE
 18. Lokacijski uslovi -353-170-2021 – PREUZMITE OVDE
 19. Lokacijski uslovi -353-175-2021 – PREUZMITE OVDE
 20. Lokacijski uslovi -353-12-2021 – PREUZMITE OVDE
 21. Lokacijski uslovi -353-14-2021 – PREUZMITE OVDE
 22. Lokacijski uslovi -353-1-2021 – PREUZMITE OVDE
 23. Lokacijski uslovi -353-184-2021 – PREUZMITE OVDE
 24. Lokacijski uslovi -353-185-2021 – PREUZMITE OVDE
 25. Lokacijski uslovi -353-186-2021 – PREUZMITE OVDE
 26. Lokacijski uslovi -353-272-2021 – PREUZMITE OVDE
 27. POTVRDA – 351-8-2022 – PREUZMITE OVDE
 28. REŠENjE – 351-13-2022 – PREUZMITE OVDE
 29. REŠENjE- 351-1-2022 – PREUZMITE OVDE
 30. REŠENjE -351-2-2022 – PREUZMITE OVDE
 31. REŠENjE -351-45-2022 – PREUZMITE OVDE
 32. REŠENjE -351-46-2022 – PREUZMITE OVDE
 33. REŠENjE -351-77-2022 – PREUZMITE OVDE
 34. REŠENjE o odbacivanju – 351-24-2022 – PREUZMITE OVDE
 35. Zaključak o odbacivanju – 353-28-2022 – PREUZMITE OVDE
 36. Zaključak o odbacivanju – 353-52-2022 – PREUZMITE OVDE
 37. Zaključak o odbacivanju – 353-53-2022 – PREUZMITE OVDE
 38. Zaključak o odbacivanju – 353-56-2022 – PREUZMITE OVDE
 39. Zaključak o odbacivanju – 353-58-2022 – PREUZMITE OVDE
 40. Zaključak o odbacivanju – 353-63-2022 – PREUZMITE OVDE
 41. Lokacijski uslovi – 353-21-2022 – PREUZMITE OVDE
 42. Lokacijski uslovi – 353-22-2022 – PREUZMITE OVDE
 43. Lokacijski uslovi – 353-35-2022 – PREUZMITE OVDE
 44. Lokacijski uslovi – 353-40-2022 – PREUZMITE OVDE
 45. Lokacijski uslovi – 353-29-2022 – PREUZMITE OVDE
 46. Lokacijski uslovi – 353-50-2022 – PREUZMITE OVDE
 47. Građevinska dozvola -351-135-2022 – PREUZMITE OVDE
 48. Odgovor na zahtev za obračun doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta__20220728084718 – PREUZMITE OVDE
 49. Građevinska dozvola 351-101-2022 – PREUZMITE OVDE
 50. Potvrda o prijavi radova 351-78-2022 – PREUZMITE OVDE
 51. Potvrda o prijavi radova 351-79-2022 – PREUZMITE OVDE
 52. Potvrda o prijavi radova 351-88-2022 – PREUZMITE OVDE
 53. Potvrda o prijavi radova 351-89-2022 – PREUZMITE OVDE
 54. Potvrda o prijavi radova 351-91-2022 – PREUZMITE OVDE
 55. Potvrda o prijavi radova 351-96-2022 – PREUZMITE OVDE
 56. Potvrda o prijavi radova 351-108-2022 – PREUZMITE OVDE
 57. Potvrda o prijavi radova 351-109-2022 – PREUZMITE OVDE
 58. Potvrda o prijavi radova 351-147-2022 – PREUZMITE OVDE
 59. Potvrda o prijavi radova 351-146-2022 – PREUZMITE OVDE
 60. Potvrda o prijavi radova 351-154-2022 – PREUZMITE OVDE
 61. Potvrda o prijavi radova 351-159-2022 – PREUZMITE OVDE
 62. Potvrda o prijavi radova 351-85-2022 – PREUZMITE OVDE
 63. Potvrda o prijavi radova 351-113-2022 – PREUZMITE OVDE
 64. Rešenje o odbacivanju zahteva 35192-2022 – PREUZMITE OVDE
 65. Rešenje o odbacivanju 351-119-2022 – PREUZMITE OVDE
 66. Rešenje o odbacivanju 351-130-2022 – PREUZMITE OVDE
 67. Rešenje o odbacivanju 351-139-2022 – PREUZMITE OVDE
 68. Rešenje o odbacivanju 351-148-2022 – PREUZMITE OVDE
 69. Rešenje o odbacivanju 351-167-2022 – PREUZMITE OVDE
 70. Rešenje o odobrenju izvođenja radova 351-86-2022 – PREUZMITE OVDE
 71. Rešenje o odobrenju izvođenja radova 351-114-2022 – PREUZMITE OVDE
 72. Rešenje o odobrenju izvođenja radova 351-127-2022 – PREUZMITE OVDE
 73. Rešenje o odobrenju izvođenja radova 351-144-2022 – PREUZMITE OVDE
 74. Rešenje o odobrenju izvođenja radova351-84-2022 – PREUZMITE OVDE
 75. Rešenje o odobrenju izvođenja radova351-125-2022 – PREUZMITE OVDE
 76. Upotrebna dozvola 351-131-2022 – PREUZMITE OVDE
 77. Upotrebna dozvola 351-162-2022 – PREUZMITE OVDE
 78. Potvrda o prijavi radova 351-186-2022 – PREUZMITE OVDE
 79. Potvrda o prijavi radova 351-193-2022 – PREUZMITE OVDE
 80. Građevinska dozvola 351-203-2022 – PREUZMITE OVDE
 81. Potvrda o prijavi radova 351-195-2022 – PREUZMITE OVDE
 82. Lokacijski uslovi 353 61 2022 –PREUZMITE OVDE
 83. Građevinska dozvola – 351-183-2022 –PREUZMITE OVDE
 84. Rešenje o odobrenju izvođenja radova  -351-217-2022 – PREUZMITE OVDE
 85. Građevinska dozvola -351-207-2022 – PREUZMITE OVDE
 86. Građevinska dozvola -351-216-2022 – PREUZMITE OVDE
 87. Građevinska dozvola -351-211-2022 – PREUZMITE OVDE
 88. Potvrda o prijavi radova -351-193-2022 –PREUZMITE OVDE
 89. Rešenje o ispravci 351-204-2022 – PREUZMITE OVDE
 90. Rešenje o odbacivanju zahteva 351-209-2022 – PREUZMITE OVDE
 91. Rešenje o odbacivanju zahteva 351-210-2022 – PREUZMITE OVDE
 92. Lokacijski uslovi 353 55 2022 –PREUZMITE OVDE
 93. Građevinska dozvola 351-2013-2022 – PREUZMITE OVDE
 94. Građevinska dozvola 351-2014-2022 – PREUZMITE OVDE
 95. Potvrda o prijavi radova 351-222-2022 – PREUZMITE OVDE
 96. Zaključak o odbacivanju -353-51-2022 – PREUZMITE OVDE
 97. Potvrda o prijavi radova -351-51-2022 – PREUZMITE OVDE
 98. Rešenje o odbacivanju -351-241-2022 – PREUZMITE OVDE
 99. Upotrebna dozvola 351-239-2022 – PREUZMITE OVDE
 100. Građevinska dozvola 351-243-2022 – PREUZMITE OVDE
 101. Građevinska dozvola 351-249-2022 – PREUZMITE OVDE
 102. Lokacijski uslovi 353 96 2022 – PREUZMITE OVDE
 103. Lokacijski uslovi 353 78 2022 – PREUZMITE OVDE
 104. Zaključak o odbacivanju 353 92 2022 – PREUZMITE OVDE
 105. Lokacijski uslovi 353 90 2022 – PREUZMITE OVDE
 106. Lokacijski uslovi 353 94 2022 – PREUZMITE OVDE
 107. Lokacijski uslovi 353 97 2022 – PREUZMITE OVDE
 108. Lokacijski uslovi 353 101 2022 – PREUZMITE OVDE
 109. Rešenje o odbacivanju -351-273-2022 – PREUZMITE OVDE
 110. Rešenje o odbacivanju 351-286-2022 – PREUZMITE OVDE
 111. Upotrebna dozvola -351-299-2022 – PREUZMITE OVDE
 112. Rešenje o odobrenju izvođenja radova -351-290-2022 – PREUZMITE OVDE
 113. Zaključak o odbacivanju 353 112 2022 – PREUZMITE OVDE
 114. Građevinska dozvola -351-305-2022 – PREUZMITE OVDE
 115. Građevinska dozvola -351-303-2022 – PREUZMITE OVDE
 116. Rešenje o odbacivanju zahteva – 351-320-2022 – PREUZMITE OVDE
 117. Zaključak o odbacivanju 353 124 2022 – PREUZMITE OVDE
 118. Građevinska dozvola -351-303-2022 – PREUZMITE OVDE
 119. Građevinska dozvola -351-315-2022 – PREUZMITE OVDE
 120. Upotrebna dozvola – 351-242-2022 – PREUZMITE OVDE
 121. Rešenje o odobrenju izvođenja radova – 351-335-2022 – PREUZMITE OVDE
 122. Lokacijski uslovi 353 117 2022 – PREUZMITE OVDE
 123. Rešenje o odobrenju izvođenja radova – 351-336-2022 – PREUZMITE OVDE
 124. Potvrda o prijavi radova_351-333-2022 – PREUZMITE OVDE
 125. Građevinska dozvola -351-325-2022 – PREUZMITE OVDE
 126. Lokacijski uslovi 353 115 2022 – PREUZMITE OVDE
 127. Zaključak o odbacivanju -353-123-2022 – PREUZMITE OVDE
 128. Lokacijski uslovi 353-111-2022 – PREUZMITE OVDE
 129. Lokacijski uslovi 353-121-2022 – PREUZMITE OVDE
 130. Potvrda o prijavi radova -351-362-2022 – PREUZMITE OVDE
 131. Rešenje o odobrenju izvođenja radova -351-351-2022 – PREUZMITE OVDE

 

Izbornik