Izdata akta u objedinjenoj proceduri 2022. godina

 1. GRAĐEVINSKA DOZVOLA – 351-9-2022  – PREUZMITE OVDE
 2. GRAĐEVINSKA DOZVOLA – 351-11-2022 – PREUZMITE OVDE
 3. GRAĐEVINSKA DOZVOLA – 351-26-2022 – PREUZMITE OVDE
 4. GRAĐEVINSKA DOZVOLA – 351-27-2022 – PREUZMITE OVDE
 5. GRAĐEVINSKA DOZVOLA – 351-29-2022 – PREUZMITE OVDE
 6. GRAĐEVINSKA DOZVOLA – 351-30-2022 – PREUZMITE OVDE
 7. GRAĐEVINSKA DOZVOLA – 351-33-2022 – PREUZMITE OVDE
 8. GRAĐEVINSKA DOZVOLA – 351-34-2022 – PREUZMITE OVDE
 9. GRAĐEVINSKA DOZVOLA – 351-42-2022 – PREUZMITE OVDE
 10. GRAĐEVINSKA DOZVOLA – 351-59-2022 – PREUZMITE OVDE
 11. Zaključak o odbacivanju – 353-4-2022 – PREUZMITE OVDE
 12. Zaključak o odbacivanju – 353-164-2021 – PREUZMITE OVDE
 13. Zaključak o odbacivanju – 353-16-2021 – PREUZMITE OVDE
 14. Zaključak o odbacivanju – 353-25-2021 – PREUZMITE OVDE
 15. Zaključak o odbacivanju – 353-171-2021 – PREUZMITE OVDE
 16. Zaključak o odbacivanju – 353-172-2021 – PREUZMITE OVDE
 17. Lokacijski uslovi – 353-177-2021 – PREUZMITE OVDE
 18. Lokacijski uslovi -353-170-2021 – PREUZMITE OVDE
 19. Lokacijski uslovi -353-175-2021 – PREUZMITE OVDE
 20. Lokacijski uslovi -353-12-2021 – PREUZMITE OVDE
 21. Lokacijski uslovi -353-14-2021 – PREUZMITE OVDE
 22. Lokacijski uslovi -353-1-2021 – PREUZMITE OVDE
 23. Lokacijski uslovi -353-184-2021 – PREUZMITE OVDE
 24. Lokacijski uslovi -353-185-2021 – PREUZMITE OVDE
 25. Lokacijski uslovi -353-186-2021 – PREUZMITE OVDE
 26. Lokacijski uslovi -353-272-2021 – PREUZMITE OVDE
 27. POTVRDA – 351-8-2022 – PREUZMITE OVDE
 28. REŠENjE – 351-13-2022 – PREUZMITE OVDE
 29. REŠENjE- 351-1-2022 – PREUZMITE OVDE
 30. REŠENjE -351-2-2022 – PREUZMITE OVDE
 31. REŠENjE -351-45-2022 – PREUZMITE OVDE
 32. REŠENjE -351-46-2022 – PREUZMITE OVDE
 33. REŠENjE -351-77-2022 – PREUZMITE OVDE
 34. REŠENjE o odbacivanju – 351-24-2022 – PREUZMITE OVDE
Izbornik