Konkurs za dodelu sredstava za ostvarivanje prava na podsticaje za mlade bračne parove u ruralnim sredinama u opštini Kosjerić u 2018. godini

Kategorija: Javni pozivi

Ažurirano: Četvrtak, 27.09.2018.

Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/17, 83/2014), člana 57. Statuta opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 9/08), Odluke o budžetu opštine Kosjerić za 2018. godinu („Službeni list opštine Kosjerić“ 19/17), član 4. stav 2. Pravilnika o dodeli sredstava za ostvarivanje prava na podsticaje za mlade bračne parove u ruralnim sredinama u opštini Kosjerić u 2018. godini (broj 400-58/2018 od 27.08.2018. godine), Predsednik opštine Kosjerić raspisuje

K O N K U R S
Za dodelu sredstava za ostvarivanje prava na podsticaje za mlade bračne parove u ruralnim sredinama u opštini Kosjerić u 2018. godini

Odluku o dodeli sredstava možete preuzeti OVDE

Tekst konkursa možete preuzeti OVDE
Obrazac prijave možete preuzeti OVDE
Izjavu dobavljača možete preuzeti OVDE

Nazad
Obaveštenje o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja radio bazne stanice – „Telekom Srbija“ a.d. Beograd
Napred
Rani javni uvid povodom izrade Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda 2×400 kv Bajina Bašta – Obrenovac
Izbornik