Јавни конкурс за суфинансирање замене енергента у индивидуалним ложиштима породичних стамбених објеката – кућа у градској зони општине Косјерић за 2021. годину

Категорија: Јавни позиви

На основу одредаба Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон, 43/2011-одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018-др.закон и 95/2018-др.закон) и Закона о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/2014, 95/2018-др.закон и 40/2021), Одлуке Председника општине Косјерић о расписивању јавног конкурса за замену енергента у индивидуалним ложиштима породичних стамбених објеката – кућа у градској зони општине Косјерић за 2021. годину, број 501-39/2021, од 19.07.2021. године и Правилника о спровођењу мера суфинансирања заменe енергента у индивидуалним ложиштима породичних стамбених објеката – кућа у градској зони општине Косјерић за 2021. годину („Службени лист општине Косјерић“, број 13/21) Општина Косјерић објављује:

ЈАВНИ КОНКУРС
За суфинансирање замене енергента у инидивидуалним ложиштима породичних стамбених објеката – кућа у градској зони општине Косјерић за 2021. годину

Текст Јавног конкурса можете преузети ОВДЕ
Правилник Јавног конкурса можете преузети ОВДЕ.
Прелиминарну ранг листу можете преузети ОВДЕ.
Коначну ранг листу можете преузети ОВДЕ.

Образац 1 можете преузети ОВДЕ
Образац 2 можете преузети ОВДЕ.
Образац 3 можете преузети ОВДЕ.
Образац 4 можете преузети ОВДЕ.
Образац 5 можете преузети ОВДЕ.

Назад
Оглас о расписивању јавне лицитације за продају возила
Напред
Рани јавни увид у ПДР за површински коп „Велики Башинац“, у општини Косјерић
Изборник