Javna rasprava nacrta Budžeta opštine Kosjerić za 2021. godinu

Kategorija: Javni pozivi

Na osnovu člana 26. Odluke o javnim raspravama („Službeni list opštine Kosjerić“, br. 6/2020), Opštinsko veće opštine Kosjerić na sednici održanoj 12. novembra 2020. godine, donosi

ODLUKU
O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE RASPRAVE

  1. Javna rasprava se sprovodi o Nacrtu budžeta opštine Kosjerić za 2021. godinu.
  2. Javna rasprava će se održati dana 03.12.2020. godine u sali broj Z u prizemlju opštine Kosjerić, sa početkom u 08,00 časova, a primedbe, predlozi i sugestije mogu se dostavljati od 12.11.2020. godine, na pisarnici Opštinske uprave u prizemlju do početka održavanja javne rasprave.
  3. Javna rasprava se organizuje sa ciljem pribavljanja predloga, primedbi i sugestija građana o Nacrtu budžeta opštine Kosjerić za 2021. godinu i to:
    Isticanjem Nacrta budžeta opštine Kosjerić za 2021. godinu na sajtu i oglasnoj tabli opštine Kosjerić.
  4. Opštinsko veće utvrđuje javni poziv građanima, stručnoj i ostaloj javnosti za učešće u javnoj raspravi koji je sastavni deo ovog Nacrta. Javni poziv se objavljuje na sajtu opštine Kosjerić.
  5. Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Odeljenje za privredu, LER, finansije i budžet Opštinske uprave opštine Kosjerić.
  6. Po sprovedenoj javnoj raspravi Odeljenje za privredu, LER, finansije i budžet će razmotriti predloge, primedbe javnosti i sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi koja se dostavlja Opštinskom veću opštine Kosjerić zajedno sa Nacrtom budžeta opštine Kosjerić za 2021. godinu.

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE KOSJERIĆ
Broj 400-131 od 12. novembra 2020. godine

Predsednik Opštinskog veća, 
Žarko Đokić

Izveštaj sa Javne rasprave možete preuzeti OVDE

Nacrt Budžeta opštine Kosjerić za 2021. godinu možete preuzeti OVDE
Nacrt Plana i programa Odeljenja za urbanizam… možete preuzeti OVDE

Nazad
Izlaganje na ponovljen javni uvid dela izmene i dopune Plana generalne regulacije grada Kosjerića
Napred
Javna rasprava nacrta Strategije razvoja sistema socijalne zaštite
Izbornik