Javna rasprava nacrta Strategije razvoja sistema socijalne zaštite

Kategorija: Javni pozivi

REPUBLIKA SRBIJA
Opština Kosjerić
Opštinska uprava
Datum: 12.11.2020. godine
K o s j e r i ć

O B A V E Š T E Nj E

Opština Kosjerić poziva građane da uzmu aktivno učešće u javnoj raspravi u okviru procesa izrade Strategije razvoja socijalne zaštite opštine Kosjerić 2021 –2025.

Nacrt teksta Strategije razvoja socijalne zaštite opštine Kosjerić 2021 – 2025 možete pogledati na zvaničnoj internet stranici Opštine Kosjerić (ispod teksta).

Molimo sve zainteresovane građane da uzmu učešće u izradi Strategije i daju svoje primedbe, predloge i sugestije za izmene i dopune.

Javni rasprava će se održati dana 04.12.2020. godine u sali broj 3 u prizemlju opštine Kosjerić, a primedbe, predlozi i sugestije u pisanoj formi mogu se dostavljati od 12.11.2020. godine na pisarnici Opštinske uprave u prizemnju do početka održavanja javne rasprave.

RADNA GRUPA ZA IZRADU STRATEGIJE

Izveštaj sa Javne rasprave možete preuzeti OVDE

Odluku o pokretanju postupka javne rasprave nacrta Strategije razvoja sistema socijalne zaštite možete preuzeti OVDE
Nacrt Strategije razvoja sistema socijalne zaštite možete preuzeti OVDE

Nazad
Javna rasprava nacrta Budžeta opštine Kosjerić za 2021. godinu
Napred
Javni poziv za učešće na licitaciji – stanovi, novembar 2020.
Izbornik