ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА У ГРАДСКОЈ ЗОНИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2022. ГОДИНИ

Категорија: Актуелности, Јавни позиви

На основу одредаба Закона о заштити животне средине („Сл.Гласник РС“ број 135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон, 43/2011-одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018-др.закон и 95/2018-др.закон) и Закона о енергетици („Сл.Гласник РС“ број 145/2014, 95/2018-др.закон и 40/2021), Одлуке Председника општине Косјерић о расписивању јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у градској зони општине Косјерић за 2022. годину, број 501-32/2022, од 07.06.2022. године, Правилника о спровођењу мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у градској зони општине Косјерић за 2022. годину („Службени лист Општине Косјерић“ број 13/22) и на основу члана 70.  Статута општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“ број 3/19) Општинско веће Општина Косјерић,

Оглашава

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА У ГРАДСКОЈ ЗОНИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2022. ГОДИНИ

Јавни позив можете преузети ОВДЕ.

Правилник можете преузети ОВДЕ.

Прилог 1 – Пријавни образац можете преузети ОВДЕ.

Прилог 2 – Изјава подносиоца пријаве можете преузети ОВДЕ.

Назад
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2023. ГОДИНУ
Напред
Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Косјерић
Изборник