JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENjU MERA SMANjENjA ZAGAĐENjA VAZDUHA POREKLOM IZ INDIVIDUALNIH IZVORA U GRADSKOJ ZONI OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2022. GODINI

Kategorija: Aktuelnosti, Javni pozivi

Na osnovu odredaba Zakona o zaštiti životne sredine („Sl.Glasnik RS“ broj 135/2004, 36/2009, 36/2009-dr.zakon, 72/2009-dr.zakon, 43/2011-odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018-dr.zakon i 95/2018-dr.zakon) i Zakona o energetici („Sl.Glasnik RS“ broj 145/2014, 95/2018-dr.zakon i 40/2021), Odluke Predsednika opštine Kosjerić o raspisivanju javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora u gradskoj zoni opštine Kosjerić za 2022. godinu, broj 501-32/2022, od 07.06.2022. godine, Pravilnika o sprovođenju mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora u gradskoj zoni opštine Kosjerić za 2022. godinu („Službeni list Opštine Kosjerić“ broj 13/22) i na osnovu člana 70.  Statuta opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“ broj 3/19) Opštinsko veće Opština Kosjerić,

Oglašava

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENjU MERA SMANjENjA ZAGAĐENjA VAZDUHA POREKLOM IZ INDIVIDUALNIH IZVORA U GRADSKOJ ZONI OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2022. GODINI

Javni poziv možete preuzeti OVDE.

Pravilnik možete preuzeti OVDE.

Prilog 1 – Prijavni obrazac možete preuzeti OVDE.

Prilog 2 – Izjava podnosioca prijave možete preuzeti OVDE.

Nazad
JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORIŠĆENjA BEZ PLAĆANjA NAKNADE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2023. GODINU
Napred
Javni konkurs za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Kosjerić
Izbornik