JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA za izgradnju stanice za snabdevanje gorivom NIS u Kosjeriću

Kategorija: Javni pozivi

Opštinska uprava Kosjerić
Odeljenje za urbanizam, izgradnju,
inspekcijske poslove, komunalno stambene i
imovinsko – pravne poslove

Na osnovu člana 63 Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.gl.RS“ broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13- US, 50/13-US, 98/13-US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19, 37/19-dr. Zakon, 9/20 i 52/21) i člana 88-95 Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. gl. RS“ broj 32/19),

O g l a š a v a

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA
za izgradnju stanice za snabdevanje gorivom NIS u Kosjeriću
-lokacija kat. parcela broj 1473 KO Varoš Kosjerić Ul. Kneza Miloša,
Stanoja Pavlovića i Vuka Karadžića

Javna prezentacija Urbanističkog projekta održaće se u trajanju od 7 dana, od 18. 05. 2022. do 24. 05. 2022. godine, u prostorijama zgrade Opštinske uprave Kosjerić – II sprat, kancelarija broj 28, gde se može izvršiti uvid u Urbanistički projekat, u toku trajanja javne prezentacije u vremenu od 08,00 do 15,00 časova, kao i na na zvaničnoj internet adresi Opštine Kosjerić (https://www.kosjeric.rs/). Zainteresovanim pravnim i fizičkim licima koja vrše uvid u izloženi materijal nadležna služba Opštinske uprave Kosjerić pružiće sve potrebne informacije  stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi i sugestija. Za davanje obaveštenja u toku javne prezentacije, ovlašćena je Ivana Likić, dipl. prost.
planer. Naručilac izrade predmetnog urbanističkog projekta je NIS ad, Novi Sad, Ul. Narodnog fronta br.12, Novi Sad, a obrađivač je JP „URBANIZAM“ – Kragujevac.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat. Primedbe i sugestije se mogu dostaviti ovom Odeljenju u pisanom obliku preko
pisarnice Opštinske uprave Kosjerić, Olge Grbić br. 10, sa naznakom „PRIMEDBA NA URBANISTIČKI PROJEKAT“, u toku trajanja javne prezentacije a najkasnije do 24. 05. 2022. godine.

Materijale preuzmite OVDE.

Dodatne materijale preuzmite OVDE.

Nazad
JAVNI KONKURS ZA IZVRŠILAČKO RADNO MESTO
Napred
JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2023. GODINU
Izbornik