Javna rasprava o Nacrtu odluke o izradi Plana detaljne regulacije za eksploataciju dijabaza za kamenolom „Drenovački Kik“

Kategorija: Javni pozivi

Opštinska uprava opštine Kosjerić, na osnovu čl. 21. Odluke o javnim
raspravama („Službeni list opštine Kosjerić“ broj 6/2020) i Odluke Opštinskog
veća broj 350-30/2021 od 07. oktobra 2021. godine

OGLAŠAVA
JAVNU RASPRAVU
o Nacrtu odluke o izradi Plana detaljne regulacije
za eksploataciju dijabaza
za kamenolom „Drenovački Kik“

Javna rasprava se organizuje sa ciljem pribavljanja predloga, primedbi i sugestija građana o Nacrtu odluke o izradi Plana detaljne regulacije za eksploataciju dijabaza za kamenolom Drenovački Kik u opštini Kosjerić. Javna rasprava će se održati dana 29.10.2021. godine u sali br.3 u prizemlju, zgrade opštine Kosjerić, sa početkom u 800 časova, a primedbe, predlozi i sugestije mogu se dostavljati od 15.10.2021. godine, na pisarnici Opštinske uprave, do početka održavanja javne rasprave.

Po sprovedenoj javnoj raspravi, Odeljenje za urbanizam, izgradnju, inspekcijske poslove, komunalno – stambene i imovinsko – pravne poslove, razmotriće predloge i primedbe javnosti i sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi koji se dostavlja Opštinskom veću opštine Kosjerić zajedno sa Nacrtom odluke o izradi Plana detaljne regulacije za eksploataciju dijabaza za kamenolom „Drenovački Kik“. Odeljenje za urbanizam, izgradnju, inspekcijske poslove komunalno – stambene i imovinsko – pravne poslove Opštinske uprave opštine Kosjerić

Dokumentaciju možete preuzeti ovde:

Oglas – Drenovački Kik
Odluka o izradi – Drenovački Kik
Strateška procena – Drenovački Kik

Nazad
Oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Kosjerić
Napred
Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmeni Plana generalne regulacije grada Kosjerića
Izbornik