Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmeni Plana generalne regulacije grada Kosjerića

Kategorija: Javni pozivi

Opštinska uprava opštine Kosjerić, na osnovu čl. 21. Odluke o javnim
raspravama („Službeni list opštine Kosjerić“ broj 6/2020) i Odluke Opštinskog
veća broj 350-32/2021 od 07. oktobra 2021. godine

OGLAŠAVA JAVNU RASPRAVU
o Nacrtu odluke o izmeni Plana generalne regulacije
grada Kosjerića
(„Službeni list opštine Kosjerić“ broj 10/2020 od 24. decembra 2020. godine)

Javna rasprava se organizuje sa ciljem pribavljanja predloga, primedbi i sugestija građana o Nacrtu odluke o izmeni Plana generalne regulacije grada
Kosjerića („Službeni list opštine Kosjerić“ broj 10/2020 od 24. decembra 2020. godine). Javna rasprava će se održati dana 27.10.2021. godine u sali br.3. u prizemlju, zgrade opštine Kosjerić, sa početkom u 800 časova, a primedbe, predlozi i sugestije mogu se dostavljati od 13.10.2021. godine, na pisarnici Opštinske uprave, do početka održavanja javne rasprave.

Po sprovedenoj javnoj raspravi Odeljenje za urbanizam, izgradnju, inspekcijske poslove, komunalno – stambene i imovinsko – pravne poslove razmotriće predloge i
primedbe javnosti i sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi koji se dostavlja Opštinskom veću opštine Kosjerić zajedno sa Nacrtom odluke o izmeni Plana generalne regulacije grada Kosjerića („Službeni list opštine Kosjerić“ broj 10/2020 od 24. decembra 2020. godine).

Odeljenje za urbanizam, izgradnju, inspekcijske poslove
komunalno – stambene i imovinsko – pravne poslove
Opštinske uprave opštine Kosjerić

Dokumentaciju možete preuzeti ovde:

Oglas – Javna rasprava
Odluka o izmeni Plana generalne regulacije grada Kosjerića
Strateška procena

Nazad
Javna rasprava o Nacrtu odluke o izradi Plana detaljne regulacije za eksploataciju dijabaza za kamenolom „Drenovački Kik“
Napred
Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmeni Plana detaljne regulacije „Vidik“ Divčibare
Izbornik