Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmeni Plana detaljne regulacije „Vidik“ Divčibare

Kategorija: Javni pozivi

Opštinska uprava opštine Kosjerić, na osnovu čl. 21. Odluke o javnim
raspravama („Službeni list opštine Kosjerić“ broj 6/2020) i Odluke Opštinskog
veća broj 350-31/2021 od 07.oktobra 2021. godine

OGLAŠAVA
JAVNU RASPRAVU
o Nacrtu odluke o izmeni Plana detaljne regulacije
„Vidik“ Divčibare
(„Službeni list opštine Kosjerić“ broj 30/2019 od 30.12.2019. god.),

Javna rasprava se organizuje sa ciljem pribavljanja predloga, primedbi i sugestija građana o Nacrtu odluke o izmeni Plana detaljne regulacije „Vidik“ Divčibare („Službeni list opštine Kosjerić“ broj 30/2019 od 30.12.2019. god.). Javna rasprava će se održati dana 26.10.2021. godine u sali br.3. u prizemlju, zgrade opštine Kosjerić, sa početkom u 800 časova, a primedbe, predlozi i sugestije mogu se dostavljati od 12.10.2021. godine, na pisarnici Opštinske uprave, do početka održavanja javne rasprave.

Po sprovedenoj javnoj raspravi Odeljenje za urbanizam, izgradnju, inspekcijske poslove, komunalno – stambene i imovinsko – pravne poslove razmotriće predloge i primedbe javnosti i sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi koji se dostavlja Opštinskom veću opštine Kosjerić zajedno sa Nacrtom odluke o izmeni Plana detaljne regulacije „Vidik“ Divčibare („Službeni list opštine Kosjerić“ broj 30/2019 od 30.12.2019. godine).

Odeljenje za urbanizam, izgradnju, inspekcijske poslove
komunalno – stambene i imovinsko – pravne poslove
Opštinske uprave opštine Kosjerić

Dokumentaciju možete preuzeti ovde:

Oglas – Javna rasprava
Odluka o izmeni Plana detaljne regulacije „Vidik“ Divčibare
Strateška procena

Nazad
Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmeni Plana generalne regulacije grada Kosjerića
Napred
Javna rasprava o Nacrtu odluke o izradi Plana detaljne regulacije za proširenje postojećeg kopa „Mrčići“ u KO Mrčići u opštini Kosjerić
Izbornik