Oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Kosjerić

Kategorija: Javni pozivi

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, broj 62/06, 65/08-dr. zakon, 41/09, 112/15, 80/17 i 95/18-dr. zakon), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni glasnik RS“, broj 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 133/2020 i 63/2021) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 4/19), Predsednik opštine Kosjerić je dana 30.09.2021. godine, doneo

ODLUKU
o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Kosjerić

i raspisuje

OGLAS
za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Kosjerić

Tekst oglasa možete preuzeti OVDE

Nazad
Oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Kosjerić
Napred
Javna rasprava o Nacrtu odluke o izradi Plana detaljne regulacije za eksploataciju dijabaza za kamenolom „Drenovački Kik“
Izbornik