1.3.9/2019 Nabavka radova na izgradnji mosta preko reke Skrapež, u ul. Karađorđevoj u Kosjeriću

Kategorija: Javne nabavke

Nabavka radova na izgradnji mosta preko reke Skrapež, u ul. Karađorđevoj u Kosjeriću
Javna nabavka broj 1.3.9/2019
-OTVORENI POSTUPAK-

Odluku o izmeni ugovora možete preuzeti OVDE

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti OVDE.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda možete preuzeti OVDE.
Izmenjenu konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.
Pitanja i odgovore u vezi nabavke možete preuzeti OVDE OVDE OVDE OVDE

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti OVDE.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.
Link ka Portalu javnih nabavku OVDE.

Nazad
1.3.4/2020 Nabavka radova na realizaciji projekta: „Rekonstrukcija i dogradnja pijace u Kosjeriću“ ponovljeni postupak
Napred
1.3.7/2020 Nabavka radova na adaptaciji i opremanju tri učionice u PU „Olga Grbić“ u Kosjeriću – ponovljen postupak
Izbornik