Kontrolne liste – inspekcija za sport

OPŠTINSKA UPRAVA
ODELjENjE ZA URBANIZAM, IZGRADNjU, INSPEKCIJSKE POSLOVE, KOMUNALNO-STAMBENE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
-Inspekcija za sport-
____________________________________________
KONTROLNE LISTE ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

Kontrolna lista broj 1 – Organizovanje sportskih priprema i kampova u zemlji i inostranstvu
Kontrolna lista broj 2 – Ispunjenost uslova za obavljnje sportskih aktivnosti sportisti
Kontrolna lista broj 3 – Ispunjenost uslova za obavljanje sportskih aktivnosti sportski stručnjaci
Kontrolna lista broj 4 – Ispunjenost uslova za obavljnje sportskih aktivnosti prostor, sportska oprema, unutrašnja organizacija i finansijska sredstva

Izbornik