Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Kosjerić, septembar 2020.

Kategorija: Javni pozivi

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09, 112/15, 80/17 i 95/18- dr. zakon), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni. glasnik RS“ br.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020 i 25/2020) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni list opštine Kosjerić“ broj 4/19 ), Predsednik opštine Kosjerić je dana 14.09.2020. godine, doneo

ODLUKU
O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI KOSJERIĆ

i raspisuje

OGLAS
ZA PRIKUPLjANjE PISANIH PONUDA ZA DAVANjE U U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI KOSJERIĆ

Tekst oglasa možete preuzeti OVDE

Nazad
Javni poziv za učešće na licitaciji – stanovi i garaže, avgust 2020.
Napred
Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Kosjerić, oktobar 2020.
Izbornik