Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Kosjerić, oktobar 2020.

Kategorija: Javni pozivi

Na osnovu člana 64. stav 3.Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, broj 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09, 112/15, 80/17 i 95/18 – dr. zakon), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni glasnik RS“, broj 16/2017, 11/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020 i 25/2020) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 4/19), Predsednik opštine Kosjerić je dana 09.10.2020. godine doneo

ODLUKU

O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI OPŠTINE KOSJERIĆ

i raspisuje

OGLAS

ZA PRIKUPLjANjE PISANIH PONUDA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI OPŠTINE KOSJERIĆ

Tekst oglasa možete preuzeti OVDE

Nazad
Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Kosjerić, septembar 2020.
Napred
Javni konkurs za izbor direktora JKP „Gradska toplana“ Kosjerić
Izbornik