Obaveštenje o otkazivanju javnog nadmetanja-stanovi i garaže

Kategorija: Javni pozivi

Opštinski štab za vanredne situacije opštine Kosjerić, u skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja Predsednika Republike, predsednika Narodne skupštine i predsednika Vlade Republike Srbije održao je sednicu gde je u cilju, suzbijanja i gašenja epidemije COVID-19 na teritoriji opštine Kosjerić razmatrao je i vršio analizu primene donetih akata na prethodnim sednicama Štaba i zaključio da se pomenute Odluke primenjuju u skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja. Na istoj sednici Štab donosi sledeće:

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavaju se zainteresovana lica da Javni poziv za učešće na licitaciji-javnom nadmetanju za otuđenje iz javne svojine-opštinske svojine-garaža, broj 360-120/2020 od 06.03.2020. godine, zakazanoj za 09.04.2020. godine u 13,00 časova otkazuje se zbog vanrednog stanja.

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE
Broj: 87-4-9/2020
Datum: 07.04.2020. godine
K o s j e r i ć

KOMANDANT ŠTABA,
Žarko Ćokić

Nazad
Javni konkurs za angažovanje lica za potrebe projekta „Upravljanje javnom svojinom – u cilju uvećanja prihoda , odgovornosti i transparentnosti javne uprave i unapređenja ekonomskih uslova u poslovnom okruženju“ – mart 2020.
Napred
Rani javni uvid – PGR Grada Kosjerića
Izbornik