Javni konkurs za angažovanje lica za potrebe projekta „Upravljanje javnom svojinom – u cilju uvećanja prihoda , odgovornosti i transparentnosti javne uprave i unapređenja ekonomskih uslova u poslovnom okruženju“ – mart 2020.

Kategorija: Javni pozivi

Na osnovu Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za angažovanje lica na prikupljanju geoprostornih podataka za kanalizacionu mrežu (I broj: 400-310/17 od 09.03.2019. godine) za potrebe realizacije projekta „Upravljanje javnom svojinom – u cilju uvećanja prihoda, odgovornosti i transparentnosti javne uprave i unapređenja ekonomskih uslova u poslovnom okruženju“, broj ugovora 48-00-000-32/2016-28-14 koji se finansira u okviru grant šeme Podrška jedinicama lokalne samouprave, EuropeAid/139223/ID/ACT/RS u okviru programa Exchange 5, Konkursna komisija opštine Arilje, dana 10.03.2020. godine, raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA ANGAŽOVANjE LICA NA PRIKUPLjANjU GEOPROSTORNIH PODATAKA ZA KANALIZACIONU MREŽU NA PROJEKTU
„Upravljanje javnom svojinom – u cilju uvećanja prihoda, odgovornosti i transparentnosti javne uprave i unapređenja ekonomskih  uslova 
i poslovnom okruženju“

Projekat „Upravljanje javnom svojinom – u cilju uvećanja prihoda, odgovornosti i transparentnosti javne uprave i unapređenja ekonomskih uslova u poslovnom okruženju“, finansira Evropska unija u okviru Programa Exchange 5, iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU). Projekat sprovode opštine Arilje, Požega, Kosjerić i Lučani.
U skladu sa obaveznim aktivnostima na projektu opština Arilje objavljuje javni poziv za angažovanje:

  • u opštini Požega tri lica koja će sprovesti prikupljanje geoprostornih podataka za kanalizacionu mrežu u trajanju od 3 meseca. Angažovana lica će raditi na prikupljanju podataka za kanalizacionu mrežu na teritoriji opštine Požega;
  • u opštini Kosjerić jedno lice koje će sprovesti prikupljanje geoprostornih podataka za kanalizacionu mrežu na teritoriji opštine Kosjerić u trajanju od 3 meseca. Angažovano lice će raditi na prikupljanju podataka za kanalizacionu mrežu na teritoriji opštine Kosjerić.
  • u opštini Lučani tri lica koja će sprovesti prikupljanje geoprostornih podataka za kanalizacionu mrežu na teritoriji opštine Lučani u trajanju od 3 meseca. Angažovana lica će raditi na prikupljanju podataka za kanalizacionu mrežu na teritoriji opštine Lučani.

Opština Arilje će u saradnji sa ekspertima koji su angažovani kroz projekat definisati koje je sve podatke potrebno prikupiti. Izabrano lice će biti u obavezi da pohađa internu obuku o prikupljanju podataka i korišćenju opreme.
Pozivaju se sva fizička lica sa područja opština Požega, Kosjerić i Lučani koja su nezaposlena, da u periodu od 10.03.2020. godine do 25.03.2020. godine pošalju svoju prijavu za navedenu poziciju Konkursnoj komisiji opštine Arilje.

Tekst Konkursa možete preuzeti OVDE.
Prijavu na Konkurs možete preuzeti OVDE.
Izjavu možete preuzeti OVDE.

Nazad
Javni poziv za učešće na licitaciji – javnom nadmetanju za otuđenje iz javne svojine – opštinske svojine stambenih jedinica i garaža (mart 2020.)
Napred
Obaveštenje o otkazivanju javnog nadmetanja-stanovi i garaže
Izbornik