Nacrt Budžeta opštine Kosjerić za 2020. godinu

Kategorija: Javni pozivi

Petak, 22. novembar 2019.
Ažurirano: 11. decembar 2019.

Opština Kosjerić, na osnovu člana 11. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018),

O G L A Š A V A
JAVNI UVID U PRIPREMU BUDžETA OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2020. GODINU

Obaveštava se zainteresovana javnost da može izvršiti uvid u nacrt Budžeta opštine Kosjerić za 2020. godinu i Nacrt Programa Odeljenja za urbanizam, izgradnju, inspekcijske poslove, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove za 2020. godinu od 22. novembra do 11. decembra 2019. godine u periodu od 7,30-15,30 na oglasnoj tabli Opštinske uprave ili na internet stranici opštine Kosjerić www.kosjeric.rs.
Javna rasprava će biti održana 11.12.2019. godine u sali broj 3 u prizemlju zgrade Opštinske uprave sa početkom u 10,00 časova.
Primedbe, predloge i sugestije svi zainteresovani mogu dostaviti pisanim putem preko opštinske pisarnice.
Za sve informacije zainteresovani se mogu obratiti kontakt osobama:

  1. Mirjana Veselinović, Odeljenje za privredu, lokalno ekonomski razvoj, finansije i budžet, telefon 060/82-56-223, e mail: racunovodstvo@kosjeric.rs (za nacrt Budžeta),
  2. Milomir Jovanović, rukovodilac Odeljenja za urbanizam, izgradnju, inspekcijske poslove, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove, telefon 060/82-56-210, e-mail: kosjeric.milomir@gmail.com (za Program Odeljenja).

Izveštaj o javnoj raspravi možete preuzeti OVDE.

Nacrt Budžeta opštine Kosjerić za 2020. godinu možete preuzeti OVDE.
Nacrt Programa Odeljenja za urbanizam, izgradnju, inspekcijske poslove, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove za 2020. godinu možete preuzeti OVDE.

Nazad
Konkurs za regresiranje veštačkog osemenjavanja krava i krmača u 2019. godini
Napred
Rani javni uvid PDR „Tmuša-Seča Reka“
Izbornik