Javni uvid u nacrt Lokalnog antikorupcijskog plana opštine Kosjerić za period od 2017.godine do 2021.godine

Kategorija: Javni pozivi

Radna grupa, obrazovana rešenjem Opštinskog veća opštine Kosjerić broj: 020-20/17 od 09.10.2017. godine, izradila je nacrt Lokalnog antikorupcijskog plana opštine Kosjerić, za period od 2017-2021. godine.

Javni uvid u Nacrt Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP-a), je izložen u zgradi Opštine Kosjerić u Kosjeriću, ul. Olge Grbić br.10, hodnik drugog sprata, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova u periodu od 11.04.2018.g do 20.04.2018.godine, a može se i preuzeti na zvaničnom sajtu Opštine Kosjerić OVDE.

Na zvaničan mejl opštine Kosjerić kabinet@kosjeric.rs fizička i pravna lica, mogu ostaviti primedbe, komentare, preporuke ili sugestije na Nacrt LAP-a sa naznakom: „Radna grupa za izradu Lokalnog antikorupcijskog plana – „KOMENTAR NA NACRT LAP-a“.

Javna rasprava ovog planskog dokumenta, nacrta Lokalnog antikorupcijskog plana biće održana u ponedeljak 23.04. 2018. godine sa početkom u 13,00 časova, u sali broj 3 Opštinske uprave opštine Kosjerić.

Broj: 016-3/2017
U Kosjeriću, dana: 11. aprila 2018. godine.

RADANA GRUPA ZA IZRADU LAP-a

Nazad
Javni konkurs za izbor direktora Turističke organizacije Kosjerić
Napred
Javni poziv za prikupljanje pismenih ponuda za iznajmljivanje poslovnog prostora
Izbornik