Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Косјерић

Категорија: Актуелности, Јавни позиви

Јавни конкурс
за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Косјерић

У оквиру реализације Програма енергетске санације породичних кућа и станова општине Косјерић за 2022. Годину а у циљу финансијске подршке домаћинствима у процесу енергетске санације породичних кућаи станова за 2022. годину (у даљем тексту Програм),а у складу са чланом 15. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, расписује се Јавни конкурс ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката. Мере енергетске санацијеу домаћинствима предвиђене Програмом, спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници  бесповратних средстава су домаћинства на територији општине Косјерић. Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног конкурса.

Преузмите правилник ОВДЕ.
Преузмите јавни позив ОВДЕ.
Преузмите ПРИЛОГ 1 ОВДЕ.
Преузмите ПРИЛОГ 2 ОВДЕ.
Преузмите ПРИЛОГ 3 ОВДЕ.
Преузмите ПРИЛОГ 4 ОВДЕ.

Назад
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА У ГРАДСКОЈ ЗОНИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2022. ГОДИНИ
Напред
ОДЛУКA О ОДРЖАВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 41. „ЧОБАНСКИ ДАНИ“
Изборник