Јавна расправа о Нацрту одлуке о изради Плана детаљне регулације за експлоатацију дијабаза за каменолом „Дреновачки Кик“

Категорија: Јавни позиви

Општинска управа општине Косјерић, на основу чл. 21. Одлуке о јавним
расправама („Службени лист општине Косјерић“ број 6/2020) и Одлуке Општинског
већа број 350-30/2021 од 07. октобра 2021. године

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ РАСПРАВУ
о Нацрту одлуке о изради Плана детаљне регулације
за експлоатацију дијабаза
за каменолом „Дреновачки Кик“

Jавна расправа се организује са циљем прибављања предлога, примедби и сугестија грађана о Нацрту одлуке о изради Плана детаљне регулације за експлоатацију дијабаза за каменолом Дреновачки Кик у општини Косјерић. Јавна расправа ће се одржати дана 29.10.2021. године у сали бр.3 у приземљу, зграде општине Косјерић, са почетком у 800 часова, а примедбе, предлози и сугестије могу се достављати од 15.10.2021. године, на писарници Општинске управе, до почетка одржавања јавне расправе.

По спроведеној јавној расправи, Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално – стамбене и имовинско – правне послове, размотриће предлоге и примедбе јавности и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи који се доставља Општинском већу општине Косјерић заједно са Нацртом одлуке о изради Плана детаљне регулације за експлоатацију дијабаза за каменолом „Дреновачки Кик“. Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове комунално – стамбене и имовинско – правне послове Општинске управе општине Косјерић

Документацију можете преузети овде:

Оглас – Дреновачки Кик
Одлука о изради – Дреновачки Кик
Стратешка процена – Дреновачки Кик

Назад
Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Косјерић
Напред
Јавна расправа о Нацрту одлуке о измени Плана генералне регулације града Косјерића
Изборник