Nabavka usluga izrade projektno tehničke dokumentacije (Separat izmene Idejnog projekta i Projekat za izvođenje) za izvođenje radova na završetku i rekonstrukciji aneksnog dela sportske hale, radi nesmetanog kretanja i pristupa osoba sa invaliditetom

Kategorija: Javne nabavke

Poziv za dostavljanje ponude možete preuzeti OVDE.

Obrazac ponude možete preuzeti OVDE.

Obrazac izjave o ispunjavanju uslova možete preuzeti OVDE.

Način vrednovanja ponude možete preuzeti OVDE.

Projektni zadatak možete preuzeti OVDE.

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda možete preuzeti OVDE.

Pitanja i odgovore možete preuzeti OVDE.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti OVDE.

Nazad
Nabavka usluga ličnih pratilaca dece do 31.12.2022.godine
Napred
Nabavka đubriva, trave i materijala za vodovod i kanalizaciju za nesmetano funkcionisanje fudbalskih terena i sportske hale
Izbornik