Nabavka usluga izrade Projekta primenjenih hidrogeoloških istraživanja u cilju formiranja izvorišta podzemnih voda

Kategorija: Javne nabavke

Poziv za dostavljanje ponude možete preuzeti OVDE.

Obrazac ponude možete preuzeti OVDE.

Način vrednovanja ponude možete preuzeti OVDE.

Obrazac izjave o ispunjavanju uslova možete preuzeti OVDE.

Projektni zadatak možete preuzeti OVDE.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti OVDE.

 

 

 

 

Nazad
Nabavka usluga ličnih pratilaca dece
Napred
Nabavka dnevnih usluga u zajednici – pomoć u kući
Izbornik