2.2.10/2018 Набавка услуга израде елабората за улицу у насељу Крстине у Косјерићу

Категорија: Јавне набавке

НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ ЕЛАБОРАТА ЗА УЛИЦУ У НАСЕЉУ КРСТИНЕ У КОСЈЕРИЋУ
Јавна набавка број 2.2.10/2018

Одлуку о додели уговора можете преузети ОВДЕ.

Позив за подношење понуда можете преузети ОВДЕ.
Образац понуде можете преузети ОВДЕ.
Образац структуре цена можете преузети ОВДЕ.
Модел уговора можете преузети ОВДЕ.
Образац изјаве о испуњености услова можете преузети ОВДЕ.
Програм истраживања можете преузети ОВДЕ.

Назад
2.2.11/2018 Набавка услуга израде елабората за мост на Скакавачкој реци у општини Косјерић
Напред
2.2.2/2018 Набавка услуга одржавања и поправке зграда и објеката – молерских радова у објекту Народне библиотеке у Косјерићу
Изборник