2.2.2/2018 Nabavka usluga održavanja i popravke zgrada i objekata – molerskih radova u objektu Narodne biblioteke u Kosjeriću

Kategorija: Javne nabavke

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANjA I POPRAVKE ZGRADA I OBJEKATA – MOLERSKIH RADOVA U OBJEKTU NARODNE BIBLIOTEKE U KOSJERIĆU
Javna nabavka broj 2.2.2/2018

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti OVDE
Specifikaciju usluga možete preuzeti OVDE
Obrazac ponude možete preuzeti OVDE
Obrazac izjave o ispunjenosti uslova možete preuzeti OVDE

Nazad
2.2.10/2018 Nabavka usluga izrade elaborata za ulicu u naselju Krstine u Kosjeriću
Napred
1.2.1/2018 Nabavka dnevnih usluga u zajednici
Izbornik