2.2.10/2018 Nabavka usluga izrade elaborata za ulicu u naselju Krstine u Kosjeriću

Kategorija: Javne nabavke

NABAVKA USLUGA IZRADE ELABORATA ZA ULICU U NASELjU KRSTINE U KOSJERIĆU
Javna nabavka broj 2.2.10/2018

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti OVDE.

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti OVDE.
Obrazac ponude možete preuzeti OVDE.
Obrazac strukture cena možete preuzeti OVDE.
Model ugovora možete preuzeti OVDE.
Obrazac izjave o ispunjenosti uslova možete preuzeti OVDE.
Program istraživanja možete preuzeti OVDE.

Nazad
2.2.11/2018 Nabavka usluga izrade elaborata za most na Skakavačkoj reci u opštini Kosjerić
Napred
2.2.2/2018 Nabavka usluga održavanja i popravke zgrada i objekata – molerskih radova u objektu Narodne biblioteke u Kosjeriću
Izbornik