2.2.11/2018 Nabavka usluga izrade elaborata za most na Skakavačkoj reci u opštini Kosjerić

Kategorija: Javne nabavke

NABAVKA USLUGA IZRADE ELABORATA ZA MOST NA SKAKAVAČKOJ RECI U OPŠTINI KOSJERIĆ
Javna nabavka broj 2.2.11/2018

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti OVDE.

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti OVDE.
Obrazac ponude možete preuzeti OVDE.
Obrazac strukture cena možete preuzeti OVDE.
Model ugovora možete preuzeti OVDE.
Obrazac izjave o ispunjenosti uslova možete preuzeti OVDE.
Program istraživanja možete preuzeti OVDE.

Nazad
2.1.13/2018 Nabavka uglja za potrebe sportske hale
Napred
2.2.10/2018 Nabavka usluga izrade elaborata za ulicu u naselju Krstine u Kosjeriću
Izbornik