Proglašena vanredna situacija zbog virusa COVID-19

Kategorija: Aktuelnosti

Republika Srbija
OPŠTINA KOSJERIĆ
PREDSEDNIK OPŠTINE
Broj: 87-9/2020
Datum: 21.07.2020. godine
K o s j e r i ć

Na osnovu člana 38. i 39. stav 1. tačka 5. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“ broj 87/2018 ), na predlog Opštinskog štaba za vanredne situacije, Predsednik opštine Kosjerić donosi

O D L U K U

  1. PROGLAŠAVA SE vanredna situacija, dana 21.07.2020. godine u 09,00 časova na teritoriji opštine Kosjerić.
  2. Vanredna situacija se proglašava usled pogoršanja epidemiološke situacije u vezi sa virusom COVID-19 na području opštine Kosjerić.
  3. ODLUKA stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK OPŠTINE,
Žarko Đokić

Nazad
Odluka o odlaganju 40. „Čobanskih dana“
Napred
Saopštenje KJP „Elan“
Izbornik