Проглашена ванредна ситуација због вируса COVID-19

Категорија: Актуелности

Република Србија
ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 87-9/2020
Датум: 21.07.2020. године
К о с ј е р и ћ

На основу члана 38. и 39. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018 ), на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације, Председник општине Косјерић доноси

О Д Л У К У

  1. ПРОГЛАШАВА СЕ ванредна ситуација, дана 21.07.2020. године у 09,00 часова на територији општине Косјерић.
  2. Ванредна ситуација се проглашава услед погоршања епидемиолошке ситуације у вези са вирусом COVID-19 на подручју општине Косјерић.
  3. ОДЛУКА ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Жарко Ђокић

Назад
Одлука о одлагању 40. „Чобанских дана“
Напред
Саопштење КЈП „Елан“
Изборник