Saopštenje KJP „Elan“

Kategorija: Aktuelnosti

SAOPŠTENjE KJP „ELAN“

Nadzorni odbor KJP „Elan“ Kosjerić razmatrao je na sednici održanoj 15.09.2020. godine Zaključak Opštinskog veća broj 06-36/2020 od 11.08.2020. godine i Zahtev za umanjenje računa za vodu grupe građana i doneo

O D L U K U

da se građanima čija su domaćinstva poplavljena 23.06.2020. godine i koji podnesu zahtev za umanjenje računa odobri umanjenje računa za iznos utrošene vode i ispuštene kanalizacije u mesecu julu 2020. godine.

Odluka važi do kraja 2020. godine do kada je i rok za podnošenje zahteva građana.

Direktor KJP „Elan“
Miodrag Marković

Nazad
Proglašena vanredna situacija zbog virusa COVID-19
Napred
Nemačka razvojna saradnja obezbedila zaštitnu opremu za ustanove socijalne zaštite u Kosjeriću
Izbornik