Акти Скупштине општине Косјерић

Статут Скупштине општине Косјерић можете преузети ОВДЕ
Пословник Скупштине општине Косјерић можете преузети ОВДЕ
Буџет општине Косјерић за 2021. годину можете преузети ОВДЕ.
Пословник о раду Комисије за административно-мандатска и имунитетска питања можете преузети ОВДЕ.
Правилник о јавном надметању можете преузети ОВДЕ
План евакуације са упутством за поступање у случају пожара можете преузети ОВДЕ
Правила заштите од пожара можете преузети ОВДЕ
Правилник о безбедности и здрављу на раду можете преузети ОВДЕ
Правилник о опреми и пружању прве помоћи можете преузети ОВДЕ
Програм основне обуке  запослених из области заштите од пожара можете преузети ОВДЕ.
Кодекс понашања службеника и намештеника општине Косјерић можете преузети ОВДЕ.
Стратегију одрживог развоја општине Косјерић 2018-2028 
можете преузети ОВДЕ.
Правилник за доделу средстава за остваривање права на подстицаје за младе брачне парове у руралним срединама у општини Косјерић у 2018. години можете преузети  ОВДЕ.
Пословник о раду Комисије за расписивање и спровођење Јавног конкурса за избор чланова Локалног антикорупцијског савета општине Косјерић можете преузети ОВДЕ.
План увођења родно одговорног буџетирања можете преузети ОВДЕ
Одлуку о поступању по притужбама на рад органа и служби Општине Косјерић можете преузети ОВДЕ.
Статут месне заједнице Галовићи можете преузети ОВДЕ.
Статут месне заједнице Сеча Река можете преузети ОВДЕ.
Статут месне заједнице Брајковићи можете преузети ОВДЕ.
Статут месне заједнице Варда можете преузети ОВДЕ.
Статут месне заједнице Годечево можете преузети ОВДЕ.
Статут месне заједнице Годљево можете преузети ОВДЕ.
Статут месне заједнице Горња Ражана можете преузети ОВДЕ.
Статут месне заједнице Доња Ражана можете преузети ОВДЕ.
Статут месне заједнице Косјерић град можете преузети ОВДЕ.
Статут месне заједнице Маковиште можете преузети ОВДЕ.
Статут месне заједнице Мушићи можете преузети ОВДЕ.
Статут месне заједнице Село Косјерић можете преузети ОВДЕ.
Статут месне заједнице Субјел можете преузети ОВДЕ.
Статут месне заједнице Тубићи можете преузети ОВДЕ.
Статут месне заједнице Радановци можете преузети ОВДЕ.
Одлуку о одређивању лица за координацију можете преузети ОВДЕ.
Изборник