8. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 73. i člana 75. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 12. februar 2014. godine (sreda), u sali broj 11. na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati

8. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem, sledeći

D N E V N I R E D

 1. IZBOR VERIFIKACIONE KOMISIJE.
 2. IZVEŠTAJ VERIFIKACIONE KOMISIJE, RASPRAVA PO ISTOM I VERIFIKACIJA MANDATA ODBORNIKA.
 3. RAZREŠENjE ČLANA OPŠTINSKOG VEĆA.
 4. IZBOR ČLANA OPŠTINSKOG VEĆA.
 5. PREDLOG ODLUKE O USTANOVLjENjU JAVNIH PRIZNANjA I NAGRADA OPŠTINE KOSJERIĆ.
 6. PREDLOG PROGRAMA RADA JKP „DUBOKO“, UŽICE ZA 2014. GODINU.
 7. PREDLOG REŠENjA O OBRAZOVANjU KOMISIJE ZA IZRADU GODIŠNjEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA.
 8. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU KOMISIJE ZA DODELU JAVNIH PRIZNANjA I NAGRADA OPŠTINE KOSJERIĆ.
 9. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU KOMISIJE ZA DODELU JAVNIH PRIZNANjA I NAGRADA OPŠTINE KOSJERIĆ.
 10. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD U KOSJERIĆU.
 11. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD U KOSJERIĆU.
 12. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ZAMENIKA PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE „SRETEN MARIĆ“, KOSJERIĆ.
 13. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ZAMENIKA PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE „SRETEN MARIĆ“, KOSJERIĆ.
 14. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE „SRETEN MARIĆ“, KOSJERIĆ.
 15. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE „SRETEN MARIĆ“, KOSJERIĆ.
 16. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JKP „DUBOKO“, UŽICE.
 17. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JKP „DUBOKO“, UŽICE.
 18. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA FINANSIRANjE SOLIDARNE STAMBENE IZGRADNjE U OPŠTINI KOSJERIĆ.
 19. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA FINANSIRANjE SOLIDARNE STAMBENE IZGRADNjE U OPŠTINI KOSJERIĆ.
 20. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA ZA PRIVREDU.
 21. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA SAVETA ZA PRIVREDU.
 22. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENjE ŽIVOTNE SREDINE.
 23. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENjE ŽIVOTNE SREDINE.
 24. ODBORNIČKA PITANjA
 25. RAZNO
 26. ODLUKA O RASPODELI BUDžETSKIH SREDSTAVA OPREDELjENIH ZA SPORT, SPORTSKE KLUBOVE, SPORTSKA UDRUŽENjA, SPORTISTE I SPORTSKE MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA OPŠTINU KOSJERIĆ.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Dragan Tulimirović

Zapisnik sa sednice možete preuzeti OVDE.
Zvučni zapis sa sednice:

Izbornik