71. седница Општинског већа

На основу члана 11а. Измене и допуне Пословника о раду Општинског већа општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 3/2016), С А З И В А М за 7. октобар 2020. године (среда) у сали број 3 (приземље), са почетком у 11,00 сати:

71 . СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ (телефонска седница)

За ову седницу предлажем, следећи:

Д Н Е В Н И  Р Е Д

  1. НАЦРТ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА КЈП “ЕЛАН“, КОСЈЕРИЋ.
  2. НАЦРТ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈКП “ГРАДСКА ТОПЛАНА“, КОСЈЕРИЋ.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,
Жарко Ђокић

Изборник