71. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11a. Izmene i dopune Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 3/2016), S A Z I V A M za 7. oktobar 2020. godine (sreda) u sali broj 3 (prizemlje), sa početkom u 11,00 sati:

71 . SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ (telefonska sednica)

Za ovu sednicu predlažem, sledeći:

D N E V N I  R E D

  1. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KJP “ELAN“, KOSJERIĆ.
  2. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JKP “GRADSKA TOPLANA“, KOSJERIĆ.

PREDSEDNIK VEĆA,
Žarko Đokić

Izbornik