5. седница СО Косјерић

На основу члана 73. и члана 75. став 1. Пословника Скупштине општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 10/08), С А З И В А М за 17. октобар 2017. године (уторак), у сали број 11. на првом спрату Народне библиотеке у Косјерићу, са почетком у 10,00 сати:

5. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

За ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

 1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 2. УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ВЕЗИ ИЗДАВАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ДОЗИРАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ГОРИВА ДОБИЈЕНОГ ИЗ ЧВРСТОГ ОТПАДА (SRF) ЗА КОМБИНОВАНО САГОРЕВАЊЕ СА ОСНОВНИМ ФИСИЛНИМ ГОРИВИМА У РОТАЦИОНОЈ ПЕЋИ.
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ТРЕЋЕМ ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ КОСЈЕРИЋ.
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ У НАЗИВУ УСТАНОВЕ, ДЕЛАТНОСТИ И ОРГАНИМА ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 9. ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ.
 10. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСТУПКУ У НАЧИНУ РЕШАВАЊА ЗАХТЕВА ГРАЂАНА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ УСЛЕД УЈЕДА НАПУШТЕНИХ ПАСА И МАЧАКА.
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОПШТЕМ КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРЕВОЗУ УЧЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАНА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА.
 14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ВРАЋАЊУ СТИПЕНДИЈА.
 16. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА ОПШТИНСКУ СТИПЕНДИЈУ.
 17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ.
 18. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ.
 19. ПРЕДЛОГ ПРВОГ РЕБАЛАНСА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“, УЖИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНЕ.
 20. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СРЕТЕН МАРИЋ“, КОСЈЕРИЋ.
 21. ПРАВИЛНИК О РАДУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СРЕТЕН МАРИЋ“, КОСЈЕРИЋ.
 22. ПРОГРАМ РАДА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СРЕТЕН МАРИЋ“, КОСЈЕРИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ.
 23. НАЦРТ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СРЕТЕН МАРИЋ“, КОСЈЕРИЋ.
 24. НАЦРТ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СРЕТЕН МАРИЋ“, КОСЈЕРИЋ.
 25. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДРЖАЊУ ЖИВОТИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 26. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ КЈП „ЕЛАН“, КОСЈЕРИЋ ЗА 2016. ГОДИНУ.
 27. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ КЈП „ЕЛАН“, КОСЈЕРИЋ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ У 2016. ГОДИНИ.
 28. ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА КЈП „ЕЛАН“, КОСЈЕРИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ.
 29. ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРАВИЛНИКА О РАДУ КЈП „ЕЛАН“, КОСЈЕРИЋ.
 30. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“, КОСЈЕРИЋ ЗА 2016. ГОДИНУ.
 31. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“, КОСЈЕРИЋ.
 32. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“, КОСЈЕРИЋ.
 33. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КОСЈЕРИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ.
 34. ПЛАН РАДА ЦРВЕНОГ КРСТА КОСЈЕРИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ
 35. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.
 36. РАЗНО.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Иван Ликић

Записник са седнице можете преузети ОВДЕ.
Материјал са седнице можете преузети ОВДЕ.
Звучни запис са седнице:

Изборник